Prøveforelesning: Guri Birgitte Verne

Cand. real. Guri Birgitte Verne ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

"Categorisation and social construction have been addressed by Suchman, Bowker and Star. Discuss strategies for intervention and evidential justification."

Tid og sted for disputasen

  29. juni 2015 kl. 13.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published June 15, 2015 7:59 AM - Last modified June 15, 2015 7:59 AM