Prøveforelesning: Håkon A. Hjortland

M.Sc. Håkon A. Hjortland ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

"Trade-offs between analog and digital signal processing: performance and hardware perspective”

Tid og sted for disputasen

19. februar 2016  kl. 13.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23b    

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Feb. 5, 2016 9:22 AM - Last modified Feb. 5, 2016 9:23 AM