Prøveforelesning: Pengpeng Ni

M.Sc. Pengpeng Ni ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

"Crowdsourcing user studies related to digital media

Tid og sted for disputasen

18. januar 2016  kl. 12.15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Jan. 4, 2016 9:09 AM - Last modified Jan. 7, 2016 5:02 PM