Prøveforelesning: Kjetil Raaen

M.Sc. Kjetil Raaen ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

"AI approaches in games: research overview and future perspectives» with subtitle "Is Deep Learning ready for games?"

Tid og sted for disputasen

7. mars 2016  kl. 13.15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 25, Fornebu

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Feb. 23, 2016 8:42 AM - Last modified Feb. 23, 2016 2:46 PM