Deltakere i Analytiske Systemer og Resonnering (ASR)

Navn Telefon E-post Emneord
Roger Antonsen Førsteamanuensis +47-22852482 97588742 (mob) rantonse@ifi.uio.no Logikk, Bevisteori, Automatisk resonnering, Bevissøk, Modallogikk, Førsteordens logikk, Kompleksitetsteori, Automater, Cellulære automater, Generativ kunst, Algoritmer, Algoritmisk kunst, Matematisk kunst, Netlogo, Processing, Filosofi, Matematikkfilosofi, Formidling, Vitenskapsformidling
Daniel Bakkelund Stipendiat danielry@ifi.uio.no
Crystal Chang Din Forsker +47-22845516 crystald@student.matnat.uio.no formal methods, verification, concurrency, object-orientation
Christos Dimitrakakis Førsteamanuensis chridim@ifi.uio.no
Jon Henrik Forssell +47-22852781 jonf@ifi.uio.no
Martin Giese Professor +47-22852737 martingi@ifi.uio.no Automatisk resonnering, Semantic web, Bevissøk, Logikk, Big data, Førsteordens logikk
Dirk Hesse Førsteamanuensis dirkh@ifi.uio.no
Magdalena Ivanovska Postdoktor +47-22840848 magdalei@ifi.uio.no
Einar Broch Johnsen Professor +47-22852509 einarj@ifi.uio.no informatikk, sikkerhet, kvalitetssikring av programvaresystemer, analyse av programvaresystemer, objekt-orientering, programmering og nettverk, software engineering, logikk, formelle metoder, modellering av programvaresystemer, parallelle og distribuerte systemer, teoretisk databehandling, Programmeringsspråk
Lars Kristiansen Professor +47-22855897 92210527 (mob) +47 922 10 527 larsk@math.uio.no Matematikk, Kompleksitetsteori, Logikk, Beregnbarhetsteori
Lin Jia-Chun
Daniel Lupp Postdoktor danielup@ifi.uio.no
Summaya Mumtaz Stipendiat summayam@ifi.uio.no
Ellen Munthe-Kaas Instituttleder +47-22852801 41598942 ellenmk@ifi.uio.no
Jens Otten Postdoktor jeotten@ifi.uio.no
Peyman Rasouli Stipendiat peymanra@ifi.uio.no
Dumitru Roman Førsteamanuensis dumitrur@ifi.uio.no
Martin Georg Skjæveland Forsker martige@ifi.uio.no ontologier, dataintegrasjon, logikk, datautveksling, Semantisk web, databaser
Evgenij Thorstensen Førsteamanuensis evgenit@ifi.uio.no Databaser, Logikk, Kompleksitetsteori, OBDA, Kombinatorikk, Grafteori
Ingrid Chieh Yu Førsteamanuensis +47-22845525 ingridcy@ifi.uio.no
Herman Ruge Jervell Professor emeritus +47-22840121 +47-98853310 (mob) herman@ifi.uio.no Logikk
Vidar Norstein Klungre Stipendiat vidarkl@ifi.uio.no
Gianluca Turin Stipendiat gianlutu@ifi.uio.no
Silvia Lizeth Tapia Tarifa Forsker +47-22852763 sltarifa@ifi.uio.no formal methods, programming language theory, model-based predictions, parallel data access, cloud computing, parallel systems, distributed systems, object-orientation, modeling, deployment