English version of this page

Endringsmiljø: Concurrent Security and Robustness for Networked Systems (ConSeRNS)

PhD studentene

Om ConSeRNS

ConSeRNS er IFIs forskningsteam for informasjonssikkerhet som ble opprettet i 2014. Gjennom ConSeRNS samarbeider medlemmer fra forskningsgruppene ND (Nettverk og distribuerte systemer), PMA (Presis Modellering og Analyse), SEC (Digital sikkerhet), DESIGN (Design av informasjonssystemer), ITS og andre grupperinger om forskning på sikkerhet og robusthet.

 

Noen av ConSeRNS-teamets medlemmer:

Fra et møte i 2016

Foran: Olav Lysne, Ingrid Chieh Yu, Maja Van Der Velden, Audun Jøsang
Bak: Michael Welzl, Roman Vitenberg, Einar Broch Johnsen, Leif Nilsen, Stein Gjessing, Christian Johansen

 

Prof. Olaf Owe (PMA gruppen, IFI) er leder for ConSeRNS,  med prof. Frank Eliassen som nestleder og Ijlal Loutfi som PhD representant.

Før 2016 var Prof. Olav Lysne (fra Simula & IFI)  teamleder for ConSeRNS.

Formål

ConSeRNS fokuserer på samarbeide om forskning på informasjonssikkerhet, og særlig på områdene: sikkerhet og robusthet i nettverk og systemer, identitets- og tillitshåndtering, sikkerhetsbrukervennlighet, i tillegg til formell verifisering av sikkerhetsprotokoller og systemer.

Gjennom fremragende forskning, undervisning, studentveiledning og -utveksling bidrar ConSeRNS til å designe, utvikle, teste og kommersialisere innovative sikkerhetsløsninger og -teknologier, i tillegg til å utdanne eksperter i IT sikkerhet som vil bidra til å skape en robust nasjonal IT-infrastruktur, og til å styrke cybersikkerhet i statlige, næringslivs- og private domener.

Utlysning av PhD stipender

ConSeRNS tilbyr PhD stipendiater for å drive forskning innen sikkerhet og rubusthet i nettverk og systemer. Stipendene er finansiert av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Se utlysning av stipendendiatstillingene nedenfor:

 • PhD stipend for ''Security and Distributed Access Control'' (vil bli annonsert).
 • PhD stipend for "IoTSec.no - Security in IoT"  (see: IoTSec.no/phd)
 • En ny stipendiat er ansatt i 2016.

Bakgrunn

Sikkerhet og robusthet i vår nasjonale IT infrastruktur er kritisk for en bærekraftig økonomi og for samnfunnet i sin helhet. Det er derfor naturlig å se på informasjonssikkerhet som en fundamental komponent i undervisning og forskning innenfor IKT-disiplinene. I løpet av 2011 og 2012 ble det gjennom evalueringer og rapporter tydeliggjort at IFI burde legge større vekt på informasjonssikkerhet. Som følge av dette besluttet MatNat-Fakultetet i 2013 å gi tilleggressurser til IFI gjennom et såkalt endringsmiljø. ConSeRNS er nettopp et slikt endringsmiljø som gir et betydelig løft i forskning og undervisning av informasjonssikkerhet ved MatNat.

Relaterte aktiviteter

 • AFSikkerhet: Akademisk Forum Sikkerhet
 • FRISC: Forum on Research in Information Security and Communications
 • COINS: Research School of Computer and Information Security
 • OffPAD: Offline Personal Authentication Devices
 • IoTSec: Security in IoT for Smart Grid

Samarbeidspartnere

 • Simulas Center for Resilient Networks and Applications (CRNA) er tilknyttet ConSeRNS gjennom medarbeidere fra Simula som har delstillinger ved IFI.
 • Selmer Senteret ved UiB er indirekte tilknyttet ConSeRNS gjennom Simulas CRNA senter.
 • ENSICAEN og GREYC Lab er tilknyttet ConSeRNS gjennom OffPAD-prosjektet som er et fransk-norsk innovasjonsprosjekt finansiert av Eurostars. Gjennom studentutveksling kan Master-studenter jobbe med samarbeidsprosjekter relatert til informasjonssikkerhet.

Completed PhDs

Ijlal Loutfi defended her PhD June 14th 2019.

Antonio Burgueno in 2020.

Runa Barik in 2020.

Shukun Tokas in 2021.

Associated PhDs that have completed:

Seraj Fayyad  (2018)

Dang Ha The Hien (2018)

Elahe Fazeldehkordi (2021)

Manish Shreshta (2021)

Daniel Fava (2021)

Siri Bromander (2021)

Vasileios Mavroeidis  (2021)

 

Publisert 4. nov. 2014 15:05 - Sist endret 11. sep. 2021 14:35