Deltakere i Endringsmiljø: Concurrent Security and Robustness for Networked Systems (ConSeRNS)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Runa Barik
Tien Dat Le
Frank Eliassen +47 22840148 frank@ifi.uio.no Distributed systems, middleware, self-adaptive software, Internet of Things (IoT), Edge computing, Fog Computing, Cyber Physical Systems, Energy Informatics, P2P video streaming
Stein Gjessing Professor emeritus +47 92695558 steing@ifi.uio.no
Antonio Gonzalez Burgueno
Einar Broch Johnsen Professor +47 22852509 einarj@ifi.uio.no informatikk, programmering og nettverk, logikk, sikkerhet, teoretisk databehandling, kvalitetssikring av programvaresystemer, software engineering, modellering av programvaresystemer, analyse av programvaresystemer, formelle metoder, objekt-orientering, parallelle og distribuerte systemer, Programmeringsspråk
Audun Jøsang Professor 22845524 98431433 (mob) josang@ifi.uio.no Digital sikkerhet, Informasjonssikkerhet, Cybersikkerhet
Olav Lysne
Leif Nilsen
Olaf Owe Professor +47 22852449 olaf@ifi.uio.no informatikk, programmering og nettverk, logikk, sikkerhet, teoretisk databehandling, kvalitetssikring av programvaresystemer, software engineering, modellering av programvaresystemer, analyse av programvaresystemer, formelle metoder, objekt-orientering, parallelle og distribuerte systemer, Programmeringsspråk
Christian Johansen
Jon Kristen Lærdahl Førsteamanuensis +47 99507335 (mob) jonkl@ifi.uio.no Livsvitenskap, Bioinformatikk, ELIXIR Oslo
Roman Vitenberg Professor +47 22850493 romanvi@ifi.uio.no mellomvare, fog systemer, sosiale nettverk, cloud systemer, distribuerte systemer, pålitelighet, personvern, blockchain
Martin Steffen Professor +47 22850417 msteffen@ifi.uio.no
Ingrid Chieh Yu Førsteamanuensis +47 22845525 ingridcy@ifi.uio.no
Peter Csaba Ølveczky Professor +47 22852498 peterol@ifi.uio.no
Antonio Gonzalez Burgueno
Josef Noll Professor - Seksjon for energisystemer +47-2284 2228 +47-9083 8066 (mob) josef.noll@its.uio.no ITS, digital inkludering, samfunnssikkerhet, bærekraftsmålene, trådløse nett, mobile nett, 6G, IoT sikkerhet, radiokommunikasjon, sensornettverk, informasjonssikkerhet, blockchain, tingenes internett, målbart sikkerhet, privacy labelling, Semantisk web

Andre deltakere