English version of this page

Distribuerte MultiMediaSystem (DMMS)

Forskingsgruppa for Distribuerte MultiMediaSystem (DMMS) har som mål å betre framtida sine nettverk og mellomvare for avanserte multimediaapplikasjonar. Multimedia tyder ikkje berre lyd og video, men også data frå alle typar sensorar. Vi undersøker kontektsbevisste og sjøladaptive løysingar for overføring, distribusjon og forvaltning av (multimediale) data. Vår inneværande forsking er sentrert om følgande tema:

  • Heimehelsetenester: Multimodale hendelsesbaserte system og applikasjonar
  • Framtida og internett: Autonome nettverk og autonome system
  • Framtida og media: Innhaldsdistribusjon
  • Nødsituasjonar og redningsaksjonar: Mobile system for dataforvaltning

DMMS

Publisert 18. nov. 2010 08:34 - Sist endra 22. juni 2017 13:10

Kontakt

Gruppeleiar: Thomas Plagemann