English version of this page

Digital signalbehandling og bildeanalyse (DSB)

Signalbehandling, bildeanalyse og maskinlæring for anvendelser innen medisinsk avbildning, undervannsakustikk, seismikk og fjernmåling.


  Ultralyd-bilde av hjerte

  Sonarbilde av vrak på havbunnen

  Seismisk avbildning av jord-skorpen

  Mikroskop-bilde av cellekjerne

  Landsat-bilde av Kjeller

  I signalbehandling er hovedaktiviteten å studere og simulere signaler fra grupper av sensorer for å forbedre nøyaktigheten i resulterende bilder. Anvendelser er i medisinsk ultralyd, sonar og akustisk lokalisering.

  I bildeanalyse fokuserer vi på automatiske metoder for ekstrahering av informasjon fra bilder. Anvendelser er medisinsk bildeanalyse og fjernmåling.

  Dyp læring blir mer og mer viktig og i flere av våre prosjekter er dette med. Gruppen gir også et av de mest populære MSc-kursene på IFI: IN5400 – Maskinlæring for bildeanalyse.

  Mye av vår forskning handler om avbildning, det vil si å lage bilder av skjulte strukturer (i kroppen, i undergrunnen, i vann). 

  DSB-gruppen samarbeider med en klynge norske bedrifter innen akustikk, sonar og ultralydteknologi. Noen av bedriftene er startet av våre egne ansatte og tidligere studenter.

  DSB-gruppens publikasjoner i databasen Cristin er her og her.

  Gruppen har mange av sine websider i den engelske strukturen.


  Emneord: avbildning, signalbehandling, bildeanalyse, ultralyd, fjernmåling, sonar, seismikk, dyp læring, Kunstig intelligens og maskinlæring, Kunstig intelligens
  Publisert 18. nov. 2010 13:19 - Sist endret 23. nov. 2022 10:42