Hos oss kan du studere følgende:

Informatikk: nanoelektronikk og robotikk (bachelor)

Du lærer det grunnleggende fagstoffet for å kunne konstruere komplekse elektroniske systemer helt fra enkle byggeblokker realisert i nanoelektronikk til sammensatte systemer som består av både programvare og elektroniske moduler.
Du lærer å utnytte neste generasjons nanoelektronikk, samtidig som studiet åpner opp for å realisere roboter og andre intelligente systemer som inneholder algoritmer for å foreta krevende signalbehandling og styring og som gjør at systemene kan lære av erfaring og tilpasse seg omgivelsene.
Studiet gir samtidig en grunnleggende kompetanse innen programmering og datakommunikasjon, samt nødvendig kunnskap innen matematikk for å kunne forstå og konstruere moderne elektronikksystemer.

Informatics: nanoelectronics and robotics (master's - 2 years)

Nanoelectronics (programme option)

You will learn to design integrated circuits (micro chip) using state-of-the-art CMOS technology. The students will get basic knowledge on integrated circuit technology and how this technology is developing and can be applied for designing cost effective and ever increasingly compact systems to be used in future products. Typical features of the systems are their implementation in both analog and digital electronics and their direct interaction with the environments (using sensors and actuators).
Dependent on your specialization you can get detailed knowledge in radio and radar systems, biologically inspired systems, energy effective sensors, robust digital systems and medical electronics. As an example you can choose to work with designing circuits that can observe the heart rhythm by advanced radar technology, or circuits that will function in demanding environments (in space or in oil wells).

 

Publisert 12. mars 2011 09:12 - Sist endret 10. jan. 2013 10:45