English version of this page

Programmering & Software Engineering (PSE)

PSE underviser i og forsker på en rekke temaer innen programmering og software engineering. Forskningen er primært rettet mot følgende temaer:

 • Programmering
  • Distribuerte objekter
  • Språkparadigmer for nettskyen og mobilapplikasjoner
  • Designmønstre
  • Modellering
 • Software Engineering
  • Smidige metoder
  • Teknisk gjeld
  • Testing av IT-systemer
  • Evaluering av IT-kompetanse og -ferdigheter
  • Prosessforbedring
  • Forskningsmetoder i software engineering
 • Systemisk innovasjon
 • Undervisning i informatikk / programmering i skolen

 


Masteremner undervist av PSE

Masteroppgaver 2019

Publisert 9. nov. 2010 10:27 - Sist endret 18. des. 2019 11:31