Computational Life Science initiative

CLSi er opprettet etter initiativ fra det tverrfakultære satsningsområdet Molecular Life Science ved UiO. CLSi skal utvikle og forbedre samarbeid, forskning, tjenester og utdanning innen bioinformatikk ved Universitetet i Oslo.

CLSi ledes av en styringsgruppe og en referansegruppe. Vi har vår tilhørighet ved Institutt for Informatikk.

Styringsgruppen

Styringsgruppen for CLSi består av Jan Bjaalie (Instituttleder Institutt for medisinske basalfag), Morten Dæhlen (Instituttleder Institutt for Informatikk), Trond Schumacher (Instituttleder Biologisk Institutt), Nils Damm Christophersen og Ingeborg Bjorvand Engh.

Referansegruppen

Referansegruppen for CLSi er sammensatt av forskere med en variert bakgrunn fra computational life science:

 

Oddmund Bakke

Centre for Immune RegulationInstitutt for Molekylær Biovitenskap, Universitetet i Oslo
Ian Donaldson Bioteknologisenteret
Hans A. Eide VD-gruppen, USIT, Universitetet i Oslo
Eivind Hovig Avdeling for tumorbiologi, Oslo Universitetssykehus
Kjetill S. Jakobsen Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo
Anne-Brit Kolstø Laboratory for Microbial Dynamics (LaMDa), Universitetet i Oslo
Hans Petter Langtangen Center for Biomedical Computing (CBC), Simula Research Laboratory
Ole Christian Lingjærde Biomedisinsk forskningsgruppe, Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo og Centre for Cancer Biomedicine
Torbjørn Rognes Biomedisinsk forskningsgruppe, Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo og Bioinformatikkgruppen, Centre for Molecular Biology and Neuroscience (CMBN)
Kamran Shalchian-Tabrizi MERG, Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo
Bjørn Skålhegg Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
Ole Andreas Løchen Økstad Laboratory for Microbial Dynamics (LaMDa), Universitetet i Oslo

 

Du kan lese mer om CLSi på de engelske sidene

Publisert 17. mars 2011 11:51 - Sist endret 19. okt. 2017 15:25