Senter for avbildning

Senter for avbildning arbeider med avbildning innen medisin, fjernmåling, seismikk og sonar.

I medisinsk avbildning er målene å lage mer detaljerte ultralydbilder av interne organer basert på stråleforming og arrayprosessering, og å forbedre analysen av bilder av cellekjerner i digital patologi for bedre kreftdiagnose og prognose.

I fjernmåling utvikler vi bedre metoder for bildeanalyse ved overvåking av jorda. To hovedanvendelser er hyperspektral avbildning og deteksjon av oljesøl på havoverflaten.

Vi er involvert i flere avbildningsanvendelser offshore, særlig innen seismisk avbildning og havbunnslogging. Arbeidet innen seismisk avbildning er fokusert på forbedret avbildning av petroleumreservoarer.

I sonaravbildning forbedrer vi algoritmer for havbunnskartlegging og estimering av marine ressurser.

For mer informasjon, se de deltagende grupper.

Vi er involvert i alle tre trinn.


Emneord: medisinsk avbildning, sonaravbildning, fjernmåling, seismisk avbildning, avbildning
Publisert 10. mars 2011 12:03 - Sist endret 3. jan. 2014 12:06