Endringsmiljøer ved instituttet.

IFI deltar i 7 av 14 tverrfakultære endringsmiljøer ved MN-fakultetet.

Nye endringsmiljøer

Medima

Målet med Medima er å bidra med nye og forbedrede teknikker for bildedannelse og bildeanalyse – med fokus på bruk innen medisin. Det handler blant annet om konstruksjon av nye apparater, samt kunnskap om bildedannelse, analyse og kliniske bruksområder. Medima ønsker også å bli en ressurs for norsk industri på området.

Leder: førsteamanuensis Andreas Austeng ved Institutt for informatikk. I tillegg deltar Institutt for geofag og Matematisk institutt. To enheter ved OUS (Oslo Universitetssykehus) og to bedrifter (GE Vingmed Ultrasound) og Novelda deltar også i prosjektet.

LATICE (Land-Atmosphere Interactions in Cold Environments)

Klimaendringene slår kraftigere inn i de høyere breddegradene. Målet med Latice er å etablere verdensledende kompetanse innen land-atmosfære interaksjoner i kalde klimaområder. Det handler om det aller meste - som jord, vegetasjon, snø, isbreer, innsjøer, fjell etc. Prosjektet vil også studere hvordan klimaendringene vil påvirke disse prosessene.

Leder: Lena Tallaksen ved Institutt for geofag. I tillegg til geoforskere deltar forskere fra Institutt for informatikk og Naturhistorisk Museum.


2014

Centre for Integrative Neuroplasticity (CINPLA)
Leder: Marianne Fyhn

Space technology, experiment, theory and plasma turbulence (4DSpace)
Leder: Wojciech Miloch

Centre for Computational Inference in Evolutionary Life Sciences (CELS)
Leder: Kjetill Jakobsen

Sikkerhet og robusthet  nettbaserte systemer (ConSeRNS )
Leder: Olav Lysne      

Designmetoder for komplekse arkitekturer (DEMCA)
Leder: Margunn Aanestad

Publisert 7. apr. 2014 16:08 - Sist endret 15. feb. 2019 13:07