Deltakere i ESA Ka band

Navn Telefon E-post Emneord
Josef Noll Professor - Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier +47-2284 2228 +47-9083 8066 (mob) josef.noll@its.uio.no ITS, wireless networks, radiokommunikasjon, trådløse sensornettverk, mobile applications, informasjonssikkerhet, blockchain, internet of things, measurable security, Semantisk web