English version of this page

Parrot: Privacy Engineering for Real-Time Analytics in Human-Centered Internet of Things

Bildet kan inneholde: tekst, logo, linje, font, grafisk design.

Om prosjektet

Big-data applikasjoner lover å hjelpe til mange presserende samfunnsproblemer, f.eks. innen helse, trafikkoordinering, energihåndtering, osv. For disse applikasjonene gjelder det "jo mer data desto bedre". Teoretisk sett kan enhver eier av smarttelefoner og klokker være en kontinuerlig kilde til verdifull data og bidra til mange nyttige big-data applikasjoner. Imidlertid kan slike data avsløre mye personlig informasjon, f.eks. lokasjon eller hjertefrekvensen til eieren av slike enheter. Beskyttelse av personopplysninger er viktig i samfunnet vårt og manifesteres for eksempel i EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Derimot er det vanskelig å bringe personvern og nyttige big-data applikasjoner sammen. Implementering av riktig personvern krever ferdigheter som vanligvis ikke er i fokus for dataanalytikere og big-data utviklere. Dermed har mange individer en tendens til å dele ingen av dataene sine hvis de er i tvil om de vil bli beskyttet riktig. Men det finnes mange gode personvernløsninger som faller inn mellom kantene på "alt eller ingenting"- prinsippet. I stedet for å publisere kontinuerlig den nåværende lokasjon til enkeltpersoner, kan man for eksempel samle disse dataene og bare publisere informasjon om hvor mange individer som er i en viss del av byen. Slik blir ikke personlig informasjon avslørt, og det er fremdeles nyttig informasjon for visse applikasjoner som trafikkoordinering. Målet med Parrot-prosjektet er å tilby verktøy for sanntids-dataanalyseprogrammer som utnytter denne "middelvei". Dataanalytikere bør bare spesifisere kravene til data, og sluttbrukere kan velge personvernkravene for dataene sine, så vel som applikasjonene og sluttbrukerne de vil dele dataene sine med. Prosjektresultatene forventes å muliggjøre (semi-) automatisk integrering av passende personvern i sanntids-datastrømapplikasjoner. Dermed kan enkeltpersoner trygt levere data som igjen forbedrer resultatene til big-data applikasjoner.

 

Prosjektet er finansert fra Norges Forskningsrådet (IKTPlus) fra 2020 til 2023 med nesten 16 Mkr. og er et internasjonalt samenarbeidsprosjekt med partner fra Technical University of Darmstadt (Tyskland) og University of Groningen (Nederlande).

 

For more details and up to date information please refer to the English webpages of Parrot.

Emneord: IoT, data stream processing, privacy protection, participatory sensing, mHealth
Publisert 24. juni 2020 17:27 - Sist endret 2. mai 2022 08:33

Kontakt

Thomas Plagemann 

Department of Informatics

University of Oslo