Deltakere i SymbioTracker - Autonomous Underwater Cable Locating System

Navn Telefon E-post Emneord
Sverre Holm Professor +47-22852704 +47-93215705 (mob) sverre@ifi.uio.no lyd, akustikk, ultralyd, medisinsk ultralyd, elastografi, innendørs posisjonering, signalbehandling