Innovasjon og entreprenørskap

Forskning på innovasjon og entreprenørskap søker å forstå de underliggende fenomenene som knytter seg til fremveksten av levedyktige innovasjoner og nye virksomheter.

Ved Senter for entreprenørskap har vi valgt å spesialisere oss på forhold som knytter seg til ledelse og utvikling av nye virksomheter - med basis i teknologi. Vi søker med andre ord å forstå bedre teknologibasert nyskaping ut fra studier av samspillet mellom teknologi og sosiale forhold, eksempelvis samspillet mellom teknologi og sosiale behov, og seleksjonsprosessen her.

I tillegg ser vi nærmere på hvilken rolle lederteam og deres styrer har i utviklingen av nye teknologibaserte virksomheter, hvorvidt entreprenører identifiserer eller skaper muligheter, og - ikke minst - hvordan lederteam evner å skape, utvikle og forvalte konkurransekraft. Forhold som fremmer og hemmer innovasjonskulturer er også interessante emner for forskning. 

Forskergruppen for innovasjon og entreprenørskap

Publisert 18. jan. 2011 13:25 - Sist endret 26. feb. 2018 20:20