Kommersialisering av ny teknologi

Kommersialisering av ny teknologi fra universiteters forskningsmiljøer er en utfordrende og kompleks prosess. Noen av forskerne i Digitalisering og entreprenørskap (som tidligere var tilknyttet Senter for Entreprenørskap) forsker på hvordan ulike organisasjoner som støtter kommersialiserings prosesser (Forskningsparker, inkubatorer og/eller teknologi overføringskontorer) er strukturert og hvordan disse samhandler. Det er også en interesse for hvordan det å være lokalisert i forskningsparker eller inkubatorer påvirker entreprenører. 

Publisert 26. feb. 2018 20:20 - Sist endret 2. jan. 2019 09:50