Kommersialisering av ny teknologi

Kommersialisering av ny teknologi fra universiteters forskningsmiljøer er en utfordrende og kompleks prosess. Forskerne ved Senter for Entreprenørskap forsker på hvordan ulike organisasjoner som støtter kommersialiserings prosesser (Forskningsparker, inkubatorer og/eller teknologi overføringskontorer) er strukturert og hvordan disse samhandler. Det er også en interesse for hvordan det å være lokalisert i forskningsparker eller inkubatorer påvirker entreprenører. 

Publisert 23. juni 2016 14:50 - Sist endret 26. feb. 2018 20:20