Fui

Hvem er dere?

Fagutvalget ved Insitutt for Informatikk (FUI) er informatikkstudentes eget organ, og skal fungere som et bindeledd mellom studentene, instituttet og universitetet forøvrig.

Hva gjør dere?
Vi jobber med å representere alle IFI-studenter i saker som IFI generelt. Ofte handler det om være kanal for å ta imot klager, innspill og ros fra studenters opplevelser av emner, men det kan også innebære med å bidra med ideer og innspill til hvordan IFI kan få et bedre faglig og sosialt miljø. Vi er i konstant kontakt med IFI-ledelsen og har mye innflytelse gjennom FUI-vervet. Ellers jobber vi med å sende ut, analysere og skrive kursevalueringer, håndtere bokskapene, arrangere forkurs og generelt være sosiale og jobbe med foreningsarbeid.

 

Hvem er dere for, hvem kan bli med, og når rekrutterer dere nye?

Vi er for alle IFI-studenter - vi trenger medlemmer som er fra alle studieprogram, uavhengig av hvilket semester man går - alle sine perspektiver og meninger er like verdifulle og viktige hos oss! Vi rekrutterer i begynnelsen av hvert semester.

 

SoMe:

Lenke til FB: https://www.facebook.com/ififui
Nettside: https://ififui.no/

 

Publisert 22. apr. 2021 19:40 - Sist endret 23. apr. 2021 00:18