Nettsider med emneord «Timeplanlegging»

Publisert 25. aug. 2020 14:41

August == slutten av sommerferien og er en glimrende anledning til å se tilbake og reflektere over hvordan det siste semesteret har gått. Mange av dere er sikkert kjent med Scrum, men har dere tenkt over hvordan metoder fra Scrum også kan bli brukt i andre deler av livet? Uavhengig av Scrum-metodikken innebærer at man utvikler i sprinter, har et planleggingsmøte i starten av hver sprint og en retroperspektiv i slutten av hver sprint. La oss nå tenke oss at et semester er en sprint, og at sommerferien kan brukes til å ha en retro av forrige semester og planlegge neste semester.

About-image

IFI-blogg

En blogg for deg som er nysgjerrig på studentlivet i Ole-Johan Dahls hus, eksamenstips, IFI-hacks, veiledninger og annet som gjør studiehverdagen lettere. Skrevet av og for studenter.