Slik optimaliserer du neste semester

August == slutten av sommerferien og er en glimrende anledning til å se tilbake og reflektere over hvordan det siste semesteret har gått. Mange av dere er sikkert kjent med Scrum, men har dere tenkt over hvordan metoder fra Scrum også kan bli brukt i andre deler av livet? Uavhengig av Scrum-metodikken innebærer at man utvikler i sprinter, har et planleggingsmøte i starten av hver sprint og en retroperspektiv i slutten av hver sprint. La oss nå tenke oss at et semester er en sprint, og at sommerferien kan brukes til å ha en retro av forrige semester og planlegge neste semester.

Retro

Jeg starter med å skrive ned hva som har fungert bra, og hva som ikke fungerte så bra i løpet av semesteret. Det er mange måter å gjøre dette på, jeg foretrekker å dele opp semesteret i forskjellige kategorier og skrive bra/kunne vært bedre for hver kategori. Prøv å skriv minst et punkt som fungerte bra, og et punkt som kunne vært bedre i hver kategori.

Kategoriene kan være brede som “fritid” eller mer spesifikke som “trening” og “sosialliv”. Eksempler på kategorier kan være: forelesninger, gruppetimer, obliger/innleveringer, prosjektoppgaver, eksamensperiode, trening, helse, fritid. Du kan gjøre det med penn og papir, eller digitalt og det kan for eksempel settes opp sånn:

 

optimaliseringsplaneksempel

 

Det neste steget er å se på punktene under forbedringspotensiale, og finne noen konkrete ting som kan gjøres for at de skulle fungert bedre. Eksempelvis kan punkter være å sette av tid til å lese gjennom foilene før forelesning eller renskrive notater etter forelesning/gruppetimer, sette av tid til trening eller annen fritid, eller starte tidligere med innleveringer.

 

Planlegging

Nå som du har funnet alle handlingspunktene dine, er du klar til å gå over til planleggingen av neste semester. Planleggingen kan du gjøre nå, eller vente til semesterstart når du har fått timeplanen og tidspunkt for innleveringer. Dersom du venter med planleggingen til semesterstart, anbefaler jeg deg å legge “planlegging” inn i kalenderen din, eller eventuelt legge det som en oppgave i todo-appen med frist den dagen du ønsker å gjøre det.

 

Målet med dette er å legge en plan for at det kommende semesteret skal fungere så bra for deg som mulig. Du kan eksempelvis starte med det som fungerte bra forrige semesteret, og finne ut av hvordan du skal fortsette med det. Her kan man tenke seg at du trente på et fast tidspunkt hver uke med en venn, og det er noe du vil fortsette med.

 

Det neste steget er å konkretisere handlingspunktene du fant. Dersom et handlingspunkt var å sette av tid til å lese foiler før forelesninger, kan du bruke timeplanen din til å se når du har forelesninger i løpet av uke og sette av en time til forberedelser i forkant.  Jeg liker å bruke kalenderen min til og ikke bare ha møter og tidspunkt for forelesning, men også sette av tid til å jobbe med alle fagene mine (timeblocking). På denne måten vet jeg at jeg har satt av nok tid til å jobbe med alle emnene. 

 

Nedenfor kan du se et eksempel på hvordan en kalender kan se ut:

Eksempel på en timeplan

 

Til slutt.

Jeg har vist dere noen metoder og verktøy jeg har benyttet for å få mer ut av tiden jeg bruker på studier, og for å få mer fritid. Det er viktig å huske på at disse metodene ikke er en fasit, og det er mange måter å gjøre ting på. Det absolutt lureste du kan gjøre er å prøve forskjellige metoder for å se hva som funker best. Husk likevel at det ikke bare er karakterer som kan brukes som en målestokk for hvor bra et semester har gått, det er like viktig om du har trivdes med arbeidsmengden og verktøyene under hele semesteret. Ikke minst, husk å ta vare på både den fysiske og psykiske helsen din. Masse lykke til med neste semester!

 

P.S. Dersom du vil bruke malen vist her kan du finne den ved å følge denne linken

 

Emneord: Timeplanlegging, scrum Av Julie Eldøy
Publisert 25. aug. 2020 14:41 - Sist endret 25. aug. 2020 15:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

About-image

IFI-blogg

En blogg for deg som er nysgjerrig på studentlivet i Ole-Johan Dahls hus, eksamenstips, IFI-hacks, veiledninger og annet som gjør studiehverdagen lettere. Skrevet av og for studenter.