Studentforeninger på IFI: Fagutvalget ved IFI (FUI)

IFI-bloggen har pratet med Dennis Norheim som er styreleder for Fagutvalget ved IFI (FUI). Han har vært aktiv i FUI siden han startet på IFI og har nylig fullført det tredje året i robotikk og intelligente systemer. I dette intervjuet skal han forklare hva FUI er, hva de gjør og hvorfor denne foreningen er så viktig for alle IFI-studenter.

Illustrasjon av nettsiden til FUI

Mer info om FUI finnes på nettsiden deres. Dersom du har lyst å drive denne nettsiden er webansvarlig et av vervene i styret.

Hva er FUI?

Fagutvalget ved Institutt for informatikk (FUI) er informatikkstudentenes eget organ, og skal fungere som et bindeledd mellom studentene, instituttet og universitetet. Studentene kan ta kontakt med FUI hvis de har problemer med en foreleser eller et emne generelt. FUI sin rolle på instituttet blir å fremme studentenes perspektiv på avgjørelser som påvirker studentenes studiehverdag. Arbeidet pågår både på instituttnivå og fakultetsnivå.

 

Kan du fortelle litt om din historie med FUI?

Jeg startet i FUI allerede første semester på IFI, hadde aldri vært borti de tidligere, men ble vervet av en av fadderne mine på robotikk. Jeg tenkte at det var viktig å få et større nettverk for å komme bedre gjennom studiene enn jeg tidligere hadde gjort, noe som helt klart ble vellykket. Jeg var vanlig styremedlem det første året mitt før jeg gikk inn og var leder i de to neste årene mine i fagutvalget.

 

Bildet kan inneholde: rosa, megafon, trakt, magenta, materiell eiendom.

Hva slags henvendelser kan en komme med til FUI?

En kan stille alle spørsmål som en ikke tør å spørre foreleser eller administrasjonen om. Vi prøver alltid å hjelpe med alle praktiske ting ved emner. Et godt eksempel er at man kan komme til FUI hvis en foreleser kommer med nytt pensum på pensumlisten en uke før eksamen, dette er ikke greit og vi følger alltid dette godt opp.

 

Hvordan sender man inn spørsmål til FUI?

Vi i FUI prøver alltid å være tilgjengelige for spørsmål både i gangene på IFI, men hovedkontakten kommer til oss gjennom mail på nettsiden vår eller på Facebook.

 

Hva er de vanligste spørsmålene dere får fra studenter?

De vanligste spørsmålene vi får er som ofteste henvendelser om forelesere, som studentene gjerne ikke har tid eller lyst til å ta opp med en foreleser. Dette er gjerne ting som at foreleser endrer eksamensform eller endrer på oppsettet i emnet uten å ha klarering fra instituttet på at dette er greit.

bokskap

Jeg har hørt det er FUI som har orden på bokskap, hvordan funker det?

Det har du helt rett i, vi administrerer alle bokskapene på bygget. Dette fungerer veldig enkelt ved at man setter på en hengelås på det skapet man vil ha, så vippser 30,- til 12264 der man legger ved bokskapsnummer og brukernavn som melding. Første person til å henge på hengelås er rettmessig eier av skapet, frem til vi klipper ubetalte skap.

graf i isometrisk perspektiv

Hva er egentlig kursevalueringen og hvorfor skal jeg fylle den ut?

Kursevalueringen er en 50+ siders rapport som blir skrevet ut ifra tilbakemeldingene vi får fra studentene hvert semester. Denne rapporten leveres til instituttet som blir diskutert i et utvalg som heter utdanningsutvalget (de som vedtar emner). Her blir rapporten diskutert og vi fremhever de dårlige emnene, men også de emnene som gjør det bra, dette er viktig for oss slik at instituttet ser hvilke emner som man kan se etter når man trenger et godt eksempel. Vi har videre en oppfølging med utdanningsleder om hvorfor noen emner gjør det dårlig, enten om det er over flere år eller om det er nedgang en gang.

 

Alle forelesere får i tillegg tilgang til rådataene for sitt eget emne og kan dermed forbedre sitt eget fag selv om det ikke blir trekt frem som et av de dårligste. Dette er grunnen til at vi trenger tilbakemelding fra så mange studenter som mulig hvert semester slik at vi får et representativt utvalg på hvordan emnet var dette semesteret. Det er også det beste for de studentene som kommer etter deg, for vi publiserer jo selvfølgelig et kort sammendrag fra tilbakemeldingene ut til studentene igjen. Denne finner de her. Der kan hver enkelt student se hva tidligere studenter har ment om emnene de har tatt og se om dette er noe som frister for de å ta. Enkelt og greit er det å svare på kursevalueringen bra for deg og instituttet.

Rull hvor det står INF0010
Planlegging og gjennomføring av forkurs skjer i samarbeid med FUI

 

Hva mener du er FUI sin viktigste oppgave?

Jeg mener FUIs viktigste oppgave er å ta studentene seriøst og kjempe for studentenes rettigheter. Det er viktig at FUI tar sin rolle seriøst i den grad at instituttet skjønner at de ikke kan innføre hva de vil eller ha forelesere som gjør endringer i emner midt i semesteret. 

 

MNSU-logo tegnet i 3D
FUI sender representanter til MatNat sitt studentutvalg.

Hva slags verv kan man ha i FUI, og hvordan kan man stille?

I FUI så har vi tre verv man kan stille til på generalforsamling(det er en generalforsamling på høsten og en på våren), disse er leder, nestleder og styremedlem. Men i FUI så velger man arbeidsgrupper internt i styret på første styremøte både høsten og våren så man kan få prøvd ut flere verv, internt har FUI arbeidsgruppene bokskap, web, PR, sosialt, arrangement, MNSU, referent, økonomiansvarlig og undervisningsansvarlig.

Bokskapsgruppen er gruppen som har ansvar for oppfølging og administrering av bokskapene på IFI. Webgruppen drifter nettsiden vår og holder ansvar over mailinglister. PR gruppen har ansvar for hvordan fagutvalget profilerer seg ut mot studentene. Sosialgruppen har ansvaret for det sosiale som skjer innad i styret.

Arrangementgruppen planlegger og gjennomfører forkurs før semesterstart for nye studenter og et IN1000-seminar i slutten av første semester. MNSU-vervet er vår representant i MatNat sitt studentutvalg. Undervisningsansvarlig er et av de viktigste vervene, for det er personen som har hovedansvaret for gjennomføringen av kursevalueringen som blir gjennomført hvert semester.

 

 

Til slutt, hvis du skal beskrive FUI med tre ord, hva ville det vært?

Viktig, arbeidsvilje og spennende.

 

 

Emneord: FUI, studentforening, IFI, studentutvalg Av Julie Eldøy, Illustrasjoner av Nanette Lindrupsen
Publisert 11. sep. 2020 11:33 - Sist endret 11. sep. 2020 12:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

About-image

IFI-blogg

En blogg for deg som er nysgjerrig på studentlivet i Ole-Johan Dahls hus, eksamenstips, IFI-hacks, veiledninger og annet som gjør studiehverdagen lettere. Skrevet av og for studenter.