Info til foreninger

Her er relevant informasjon til foreninger ved Institutt for informatikk.

Hva er en IFI-forening?

En IFI-forening er en forening knyttet til institutt for informatikk, og slik vil foreningen få goder som er reservert bare for IFI-foreninger, slik som utvidet tilganger til bygget, tilgang til Foreningskontoret og skapplass til oppbevaring.

Hvordan blir man en IFI-forening?

For å bli en IFI-forening må man først være registrert hos SiO og knyttet til Universitetet i Oslo. I tillegg til er det flere krav som kan variere. Nye vedtekter for godkjenning av IFI-foreninger er under utarbeidelse.

Hva kan foreninger og studenter få støtte til?

Vi anbefaler at alle foreninger søker penger først fra Velferdstingets Kulturstyre, her kan man veldig ofte få en pott som en nyoppstartet forening. Andre alternativer er også Frifond, Sparebankstiftelsen, Skandiabankens Fremgang.

Fordelingsutvalget på IFI

IFI-foreninger kan søke om penger fra Fordelingsutvalget (FU) til sosiale arrangementer. FU disponerer overskuddene som Navet og dagen@ifi opparbeider seg gjennom sitt arbeid som knutepunkt mellom instituttets studenter og næringslivet.

Faglige og faglig-sosiale arrangementer på IFI

Linjeforeninger og aktive programstudenter kan søke programrådet for sitt studieprogram om støtte til faglige og faglig-sosiale arrangementer. Det kan f.eks. være workshops, foredrag eller presentasjoner.

Søknad sendes til programrådsleder.

Egne arrangementer for emner kan avtales med emneansvarlig. Søknad sendes til studentliv@ifi.uio.no 

Andre arrangementer

Det er mulig å søke penger direkte fra instituttet, hvis målgruppen er studenter ved flere studieprogrammer og aktiviteten eller arrangementet er åpent for alle.

Det kan f.eks. være i forbindelse med Foreningsdagen og studiestartuken.

Søknad sendes til studentliv@ifi.uio.no.

Stands

Alle som ønsker å opprette stands, må ha tillatelse fra Eiendomsavdelingen.

Promotering

Spørsmål?

For booking av Awk til foreningsaktivitet, spørsmål om IFI-foreninger eller tilbakemeldinger om foreningslivet på IFI kan du sende e-post til foreningskontakt@ifi.uio.no

Publisert 20. juni 2016 13:15 - Sist endret 3. mai 2022 11:00