Studentforeninger ved IFI

Applitude er en studentforening for alle som er interesserte i apputvikling. 

Cybernetisk Selskab er en sosial, faglig og kulturell forening for alle studenter tilknyttet IFI.

Hvert år arrangeres dagen@ifi som er det største studentdrevne heldagsarrangementet ved UiO.

Defi er linjeforeningen for design, bruk og interaksjon ved UiO

Digitus er linjeforeningen for studieprogrammet Informatikk: Digital Økonomi og Ledelse ved Universitetet i Oslo.

ENTRY’s purpose is to promote the Innovation and Entrepreneurial field among the students at Innovation and Entrepreneurship study program.

Vi lager fadderuken ved Ifi og legger tilrette for en bra studiestart for de nye studentene. Vi håper på å gjøre studiestart så enkel og lite skummel som mulig for nye studenter, så de på den måten får en god start på sine studier.

FIFI er en sosial og sportslig forening ved instituttet.

Fagutvalget ved Institutt for informatikk (FUI) er informatikkstudentenes eget organ, og skal fungere som et bindeledd mellom studentene, instituttet og universitetet forøvrig.

Gründerskolen Alumni (GSA) er en forening for uteksaminerte kandidater fra Gründerskolen.

Homebrew skal fremme kunnskap og interesse om brygging av øl og vin blant studenter ved Institutt for Informatikk.

IFI-Avis er foreningen bak magasinet Output, som gis ut én gang i semesteret ved Institutt for Informatikk. Output ønsker å informere om det som skjer inne og rundt Ole Johan Dahls hus, underholde i lunsjen, og holde deg i loopen.

IFI makers holder til på Institutt for informatikk, for å samle såkalte makers.

IFI Sjakk skal ha jevnlige arrangementer med fokus på sjakk.

IFI-Spillutvikling er en frivillig og selvstendig studentforening ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo

Linjeforeningen LI:ST jobber for et godt faglig og sosialt miljø på studieprogrammet IST (Informatikk: Språkteknologi) som er videreført fra programmet ISK (Informatikk: Språk og kommunikasjon).

Mikro er studentforeningen for studenter tilknyttet Nanoelektronikk, Robotikk og Digital Signalbehandling.

Navet er bedriftskontakten ved instituttet, drevet av studentene. Hensikten med Navet er å gi studentene innblikk i IT-bransjen, samt tilrettelegge for nettverksbygging.

ProgNett er linjeforeningen for studenter ved bachelor- og masterprogrammene Programmering og nettverk

Start UiO er en studentorganisasjon for dem som er interessert i innovasjon og nyskaping.

Verdande er jenteforeningen ved instituttet. Formålet er å knytte bånd mellom jenter på instituttet og andre kvinner og jenter som jobber med eller er interesserte i informatikk.