Homebrew

Homebrew skal fremme kunnskap og interesse om brygging av øl og vin blant studenter ved Institutt for Informatikk.

Homebrew logo

Startet: i 2017

Formål: Homebrew sitt formål er å fremme interesse for og kunnskap om øl-og vinbrygging blant studenter ved Institutt for Informatikk. Homebrew skal tilrettelegge for at alle studenter som ønsker det kan føle en tilknytting til øl - og vinbrygging som interesseområde.

Aktiviteter: Består av at de interne og styret sammen brygger øl og lærer om denne prosessen.

 

 

Publisert 24. okt. 2017 17:16 - Sist endret 5. aug. 2019 15:21