IFI-spillutvikling

IFI-Spillutvikling er en frivillig og selvstendig studentforening ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo

Bildet kan inneholde: skrift, sirkel, oval, logo, automatisk del.

IFI spillutvikling logo

Stiftet: i 2018

Formål: 

  •  å fremme spillutviklingsinteressen blant studentene ved Universitetet i Oslo, samt å være et bindeledd hvor studenter med interesse for spillutvikling kan utveksle kunnskap, jobbe med prosjekter sammen og, gjennom dette, danne et godt sosialt miljø. 

Aktiviteter: 

  • arrangere regelmessige foredrag / workshops med formål om å danne en grunnleggende forståelse innen spillutvikling, men også arrangere foredrag / workshop hvor arrangøren går dypere inn på enkelte emner innen spillutvikling. Det skal også arrangeres spillutviklingskonkurranser / game jams, med formål om at deltakerne i grupper, eller individuelt, skal utvikle et ferdig produkt innen en gitt tidsramme. 

Facebookside:

Publisert 17. apr. 2018 11:42 - Sist endret 21. apr. 2022 10:57