ProgNett

ProgNett er linjeforeningen for studenter ved bachelor- og masterprogrammene Programmering og nettverk

Startet: i 2013

Formål: Foreningens formål er å fremme det sosiale og faglige miljø ved master- og bachelorprogrammene Programmering og nettverk ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

Aktiviteter: faglig relevante arrangementer for programområdets studenter og sørge for at programrommet har en atmosfære som oppfordrer til sosial og faglig mingling.

Publisert 9. feb. 2016 11:31 - Sist endret 22. juni 2016 12:04