Ny forskerlinjepilot innen IKT

Konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim og Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen besøkte Ole-Johan Dahls hus denne uken. IFI sin planlagte forskerlinje stod på møteagendaen.

Prorektor Gro Bjørnerud Mo (UiO), instituttleder Ellen Munthe-Kaas (IFI), professor Einar Broch Johnsen (IFI), kunnskapsminister Henrik Asheim, administrerende direktør John-Arne Røttingen (NFR), professor Kristin Braa (IFI), student Lilly A Helmersen (IFI) og Ph.D. Cathrine Nørstad Engen (medisin)

Forskningsrådet som pådriver

Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen.

Et av Forskningsrådets forslag for statsbudsjettet 2018 er å etablere fem nye forskerlinjer for å styrke rekrutteringen til forskning. Universitetet i Oslo har plukket ut informatikk som sitt fagområde i pilotprosjektet. Administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen, fortalte om satsingen. Forskerlinjen i medisin har gitt mange positive effekter. Ordningen kan vise til at studentene kommer tidligere i gang med doktorgradsarbeidet, kandidatene gjennomfører i større grad og de bruker kortere tid.

Kunnskapsminister Henrik Asheim.

Kunnskapsminister Henrik Asheim har blant annet ansvar for regjeringens politikk for høyere utdanning og forskningspolitikk. Asheim lot seg tydelig fenge av planene, og benyttet anledningen til å stille spørsmål underveis.

Tilrettelagt forskerkarriere

Professor Kristin Braa

Ildsjelene ved instituttet professor Einar Broch Johnsen og professor Kristin Braa skisserte planene for forskerlinjen ved IFI. Det gode arbeidsmarkedet for våre kandidater, resulterer i at mange studenter får attraktive jobbtilbud under studietiden. Det er derfor viktig å introdusere muligheten for en forskerkarriere tidlig i studieløpet.

– Vi vil vekke nysgjerrig-Per og -Kari blant studentene våre og håper at forskerlinjen også kan lede til økt mangfold og flere kvinnelige stipendiater, sier professor Kristin Braa.

Studentene vil få tett oppfølging av fremragende forskere ved instituttets største forskningsprosjekter som er helseinformasjonssystemet HISP og forskningssenteret Sirius.

Vil vekke forskningsglede

Student Lilly Arstad Helmersen

Kunnskapsministeren fikk også anledning til å stille spørsmål til Cathrine Nørstad Engen som fullførte forskerlinjen ved medisin i 2012 og disputerte i juni 2017. IFI-studentene var representert ved Lilly Arstad Helmersen som studerer Informatikk: Design, bruk, interaksjon. Gjennom forskerlinjen kan studentene få et forsprang til en doktorgrad. For de rette kandidatene vil det å kunne fordype seg og løse problemstillinger gi store og små forskningsgleder underveis.

Besøket ble avsluttet med omvisning i Åpen sone for eksperimentell informatikk (Sonen).


Forskerlinjepiloten ved IFI

  • Einar Broch Johnsen og Knut Liestøl er instituttets representanter i det nasjonale utvalget for forskerlinjepiloter
  • Forskerpilotene opprettes i august 2018
  • Det er planlagt å ta opp bachelorstudenter etter 2. studieår med oppstart i 5. semester
  • Undervisningen vil omfatte en veiledet bacheloroppgave i kombinasjon med teoretisk kurs
  • IFI vil ta opp inntil 8-10 studenter

Oppslag i DN 02.11.2017:
Skal kapre it-talenter før næringslivet gjør det

Oppslag i Uniforum 02.11.2017:
Ny forskerlinje skal lokke informatikkstudenter før næringslivet tar dem

Av Eli Berge
Publisert 2. nov. 2017 21:21 - Sist endret 2. nov. 2017 21:46