Informatikkutdanning tar av

Årets søkertall fra Samordna opptak ble publisert i dag. Informatikk: Digital økonomi og ledelse (DigØk) er fortsatt det mest populære teknologifaget ved UiO - med 6,33 førstevalgssøkere per plass.

Informatikk: digital økonomi og ledelse ble opprettet i fjor. Studiet var mest populært på landsbasis med 19 søkere per plass. På grunn av overveldende pågang ble antall studieplasser utvidet fra 27 i fjor til 52 i år. Tross både strengere opptakskrav og dobling i antall studieplasser, har DigØk fortsatt flere førstevalgssøkere per plass enn andre teknologistudier ved UiO.

Vekst i flere retninger

Nest etter DigØk troner Informatikk: design, bruk, interaksjon med 3,2 førstevalgssøkere per plass. I snitt har IFI 3,45 førstevalgssøkere per studieplass mot et snitt på 2,20 for hele MN-fakultetet.

Informatikk: språkteknologi opplevde en formidabel prosentvis vekst i antall førstevalgssøkere på 80%.

IFI har jobbet målrettet mot jevnere kjønnsbalanse med blant annet IT-camp for jenter. Andelen kvinnelige førstevalgssøkere til ligger på 30 % i år, men varier fra 19,7 % (Informatikk: programmering og systemarkitektur) til 43,2 % (Informatikk: design, bruk og interaksjon).

Nøkkeltall for IFI

Bachelorprogram Søkere per studieplass Endring
Informatikk: design, bruk og interaksjon 3,20 22 %
Informatikk: digital økonomi og ledelse 6,33 - 36 %
Informatikk: programmering og systemarkitektur 2,92 29 %
Informatikk: robotikk og intelligente systemer 2,45 - 4 %
Informatikk: språkteknologi 2,37 80 %

Over 1600 søkere har informatikk ved IFI som sitt førstevalg. Søkermassen utgjør mer enn halvparten av alle førstevalgssøkere til realfag og teknologi ved UiO.

Medieoppslag

Publisert 19. apr. 2018 13:30 - Sist endret 20. apr. 2018 23:27