Ny strategi for digitalisering

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har mottatt forslag til 64 digitaliseringstiltak fra Digital21.

Næringsministeren og styringsgruppen på besøk på IFI.

Digital21 ble etablert av Regjeringen for å se på hvordan man kan styrke næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.

Digital21 skal gi strategiske råd og anbefalinger til regjeringen om hva offentlige myndigheter kan gjøre for at næringslivet kan lykkes med dette. Morten Dalsmo, konserndirektør for SINTEF Digital, har ledet styringsgruppen.

Styringsgruppen med næringsministeren.

Digital21 foreslår satsing på fire strategiske teknologiområder som kan bli spesielt viktig for norsk næringsliv fremover: kunstig intelligens (AI), stordata (Big data), tingenes internet (IoT) og autonome systemer. Ett av tiltakene er å styrke forskning og utdanning innen IKT, samt styrke IKT-moduler innen annen utdanning. Det er ønskelig med både økt kapasitet og mer fleksibilitet i IKT-utdanningen, samt en styrket digital allmennutdanning.

Stipendiat Tønnes Nygaard viser frem roboten, Dyret, i Robotikklaben.
Masterstudent Anders Skibeli Rokkones viser frem prosjektet sitt.
Publisert 3. sep. 2018 12:46 - Sist endret 3. sep. 2018 17:44