Nye emner høsten 2018

Denne høsten bytter mange av masteremnene emnekode fra INFXXXX til INXXXX.

Her er en oversikt over emner som ikke har vært undervist tidligere og som er helt nye denne høsten:

Bachelor:

INEC1820 er et helt nytt emne for studentene på Informatikk: digital økonomi og ledelse.

IN1910, oppfølgeren til IN1900 (og som ikke kan erstatte IN1010/INF1010 for informatikkstudenter) går første gang høsten 2018.

Har du lyst til å skrive en bacheloroppgave har vi to piloter for dette til høsten: IN3250 og IN3260.

IN3280 er et nytt 30 studiepoengsemne som går over tre semester. Du må ha opptak til Forskerlinje - bachelor for å kunne følge emnet.

IN3060 er et nytt emne for robotikkstudenter.

 

Master/Ph.d:

IN4080 er et obligatorisk emne for masterstudenter på Informatikk: språkteknolgi.

IN5290/IN9290 er et nytt emne innenfor informasjonssikkerhet.

IN5490 er et nytt robotikkemne. Det kommer også en Phd.variant av emnet, IN9495

ENT4070 er et nytt, obligatorisk emne for entrepenørskapsstudenter.

IN-STK5000 er et nytt obligatorisk emne for studenter på det nye studieprogrammet Data Science

IN5120/IN9120 er et nytt emne på Informatikk: design, bruk, interaksjon

 

Merk at noen emner har endret innhold i forbindelse med overgangen fra INF- til IN-kode. Se emnesiden for overlapp mot gamle emner.

 

Publisert 7. juni 2018 10:33 - Sist endret 6. juli 2018 10:12