Tone Bratteteig mottok pris for fremragende undervisning

Torsdag 8. mars delte Olav Thon Stiftelsen ut 42 millioner kroner. Professor Tone Bratteteig ved Universitetet i Oslo fikk en halv million kroner for sin fremragende undervisning ved Institutt for informatikk.

Foto: Katrine Lunke

Utdelingen skjedde ved et stort arrangement i aulaen ved Universitetet i Oslo. Olav Thon (94) sto selv for overrekkelsen av prisene.
 
Løfter frem undervisere
- Det er viktig å løfte frem de aller beste underviserne ved norske universitet, slik at de kan være en inspirasjon for alle som underviser ved norske utdanningsinstitusjoner. Det er tydelig at årets prisvinnere brenner for å forbedre utdanningen i Norge, sier Olav Thon, som delte ut priser fra Olav Thon Stiftelsen for fjerde året på rad. Til sammen har stiftelsen nå delt ut 130 millioner kroner til medisinsk forskning og fremragende undervisere.
Professor Tone Bratteteig fra Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo var en av fem som vant pris for fremragende undervisning. Hun leder til daglig forskningsgruppen Design av informasjonssystemer ved Institutt for informatikk. Bratteteig har jobbet med tverrfaglig informatikk-utdanning ved UiO siden 90-tallet, og har vært ansvarlig for å utvikle og lede både kurs og studieprogrammer. Hun har også vært svært opptatt av å bidra til et godt læringsmiljø og faglig-sosialt miljø, som inkluderer studentene i faglige aktiviteter og forskning. Et element i dette er prosjektbasert undervisning, der studenter jobber sammen om krevende, realistiske oppgaver. 
 
Smittende engasjement 
- Det er svært viktig å gi studentene praktisk erfaring med teoretiske temaer, sier Bratteteig, som vurderer å bruke prispengene på en studietur til Stanford.
Bratteteig har undervist i store emner med flere hundre studenter og har undervist seminar- og studiobaserte emner med fokus på tett oppfølging av få studenter, og har veiledet nesten 150 master-studenter. Prisvinneren er blant annet kjent for sitt smittende engasjement, og har tidligere vunnet Universitetets utdanningspris i 2016. 
Til sammen fem professorer fikk pris for sin fremragende undervisning. To andre kommer fra Universitetet i Oslo og to fra Universitetet i Bergen. I tillegg ble det delt ut priser for medisinsk forskning, spesielt innen utfordringene med antibiotikaresistens. Frist for å søke om midler fra stiftelsen neste år er 15. september.
Av Olav Thon Stiftelsen
Publisert 12. mars 2018 09:46 - Sist endret 12. mars 2018 09:46