English version of this page

DHIS2 sin årskonferanse 2019

DHIS2 samler 268 deltakere fra 61 land og 118 forskjellige organisasjoner. I løpet av fire intensive dager skal de dele erfaringer, lære mer om DHIS2 og styrke samholdet.

Henter forslag fra Google
Statssekretær Aksel Jacobsen i Utenriksdepartementet åpnet konferansen. Bilde: HISP/UiO

WHO og UNICEF er organisasjonene med flest representanter på årets konferanse. Mange av gjestene kommer langveis fra, bl.a. Afghanistan, Tyrkia, Usbekistan, Tonga, Panama, Senegal, Mali og andre land.

HISP sitt overordnede mål er å bidra og hjelpe land med å styrke egne helseinformasjonssystemer. Det er også viktig å ruste medlemslandene til å styre systemene på en bærekraftig måte, slik at de selv kan forbedre både ledelsen og leveransen av helsetjenestene sine.

Publisert 19. juni 2019 12:41 - Sist endret 19. juni 2019 12:41