UiO går over til digital undervisning fra 13. mars

Oppdatert 12. mars: Universitetsledelsen har besluttet at all normal undervisningsaktivitet ved Universitetet i Oslo skal opphøre fra fredag 13. mars 2020. Fra i morgen skal undervisning gis digitalt. Studentene vil få beskjed om hvordan undervisning tilbys på semestersidene.

Mail til IFI-studenter sendt 11. mars: 

Fra i morgen, torsdag 12. mars, vil det bli noen endringer i undervisningen ved Institutt for informatikk og resten av Universitetet i Oslo grunnet forebygging av koronasmitte. Mye av undervisningen vil foregå digitalt.

Det er ikke slik at all undervisning avlyses! 

Faglærerne vil legge ut informasjon om sine forelesninger og gruppeundervisningen på emnesiden. Følg med på semestersider for fortløpende oppdateringer! 

Det legges fortløpende ut viktig informasjon med tiltak for å forebygge smitte ved UiO.

Alle arrangementer i regi av Universitetet i Oslo, samt studentarrangementer, ved instituttet avlyses fram til 14. april. 

Etter søknad kan studenter som ikke kan møte på obligatorisk undervisning grunnet forhold tundt koronaviruset få fritak for oppmøte. 

Universitetet i Oslo jobber med beredskapsplaner for eksamen. Her er ingenting foreløpig avklart. 

Ta kontakt med studieadministrasjonen på IFI om du har noen spørsmål. 
 

Publisert 11. mars 2020 17:53 - Sist endret 12. mars 2020 12:04