English version of this page

Kan vi stole på AI-kontrollerte undervannsroboter?

Hvordan virker hjernen til AI-baserte roboter som opererer under vann? Det er spørsmålet som UiO-forskere ønsker å besvare i et nytt europeisk forskningsprosjekt. Eksperter på AI og pålitelighetsanalyse skal samarbeide med firmaer som utvikler undervannsroboter.

Undervannsrobot

Photo: German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI), Robotics Innovation Center

Roboter kan brukes der det er farlig og kostbart for mennesker å oppholde seg. De gir fantastiske muligheter for å ta i bruk mer av de enorme områdene som befinner seg under havoverflaten og dekker over 70 prosent av jordas overflate, for eksempel til matproduksjon på havbunnen, til inspeksjon og vedlikehold av skip og plattformer, til å bekjempe oljesøl eller samle søppel i havet. Men hvordan kan vi vite at robotene ikke vil skade miljøet når vi slipper dem løs?

Roboter under vann må takle mange utfordringer. Ikke bare skaper strømmer i vannet og uventet vegetasjon og dyreliv vanskeligheter for robotene, men også dårlig sikt og ikke minst svært begrenset mulighet for kommunikasjon. Dette gjør at robotene i stor grad vil trenge å klare seg på egenhånd der nede i dypet, uten menneskelig hjelp. Moderne teknologi basert på maskinlæring og AI er på full fart inn i robotindustrien for å skape roboter som kan operere selvstendig og lære seg å takle de utfordringene de møter underveis. Hvis vi skal bruke roboter til sikker og miljøvennlig aktivitet under vann, må vi kunne stole på dem. De må kunne operere på egenhånd, utføre oppdragene sine sikkert og effektivt, ta riktige vurderinger underveis og komme seg tilbake til basen før de går tomme for strøm.

«En av de store utfordringene for europeisk industri i dag er å kunne stole på AI-baserte systemer, men vi mangler et utdanningsløp på dette i Europa i dag. REMARO-prosjektet vil utdanne 15 eksperter på pålitelig AI gjennom et nyskapende utdanningsprogram på doktorgradsnivå der universiteter og industri fra europeiske land med en betydelig marin sektor samarbeider tett,» sier Andrzej Wasowski, professor ved IT-universitetet i København og prosjektkoordinator for REMARO-prosjektet.

Utviklingen av pålitelige AI-systemer for roboter er nøkkelen til ny aktivitet under vann. Det er denne utfordringen REMARO-prosjektet tar tak i. I REMARO vil 15 doktorgradsstudenter ved forskjellige universiteter i Europa samarbeide for å lage hjerner til roboter som skal være selvlærende og selvstendige, men samtidig operere trygt både for seg selv og for miljøet.


Om REMARO: Reliable AI for Marine Robotics

 • EU-finansiert Marie-Curie nettverk 2020–2024
 • 15 PhD-studenter skal ansettes i Norge, Danmark, Nederland, Tyskland og Portugal fra våren 2021. Frist 2. januar 2021.
 • Masteroppgaver ved IFI: Analysing Cognitive Controllers og Analysing Reconfigurable Control Systems.
 • Partnere i prosjektet:
  IT-University of Copenhagen (Danmark),
  Aarhus Universitet (Danmark),
  University of Bremen (Tyskland),
  German Research Center for Artificial Intelligence (Tyskland),
  RWTH Aachen University (Tyskland),
  Delft University of Technology (Nederland),
  Universitetet i Oslo (Norge),
  University of Porto (Portugal),
  EIVA (Danmark),
  ROSEN (Tyskland),
  Ocean Scan (Portugal),
  Instituto Superior de Engenharia do Porto (Portugal),
  DNV GL (Norge),
  Kraken Robotik (Tyskland)
Publisert 21. okt. 2020 15:25 - Sist endret 14. okt. 2021 17:18