English version of this page

Stephan Oepen vant instituttledervalget ved IFI

Stephan Oepen fikk 51,33 prosent av stemmene, og vant dermed knepent over motkandidaten Knut-Helge Ronæs Rolland.

Stephan Oepen skal lede institutt for informatikk videre fra 2021 til 2024 med Ingrid Chieh Yu som stedfortreder.

Bildet kan inneholde: briller, hake, panne.

Valget har skapt stor engasjement ved instituttet med en overraskende høy valgdeltakelse blant de ansatte. 71,85 prosent av de vitenskapelige ansatte stemte i valget. Blant de teknisk-administrative var valgdeltakelsen på hele 81,33 prosent. Kun 9,76 prosent av studentene avla stemme i valget.

Slik fordelte stemmene seg:

Stephan Oepen
Vitenskapelig ansatte 55,62% (94 stemmer)
Teknisk/administrativt ansatte 29,31% (17 stemmer)
Studenter 61,62% (122 stemmer)
Totalt 51,33%
Knut Rolland
Vitenskapelig ansatte 44,38% (75 stemmer)
Teknisk/administrativt ansatte 70,69% (41 stemmer)
Studenter 38,38% (76 stemmer)
Totalt 48,67%
Publisert 23. okt. 2020 12:09 - Sist endret 26. okt. 2020 13:59