Et høyst relevant utdanningsvalg

Informatikk er et kreativt fag. Når du koder, får du umiddelbart svar på om du har tenkt riktig. Et semikolon kan gi enorm mestringsfølelse.

Smilende ung kvinne foran en dataskjerm.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Kreativitet. Vekst. Tilhørighet. Aksept. Respekt. Alt dette er viktig for egen utvikling, uavhengig av hvilket utdannings- eller karriereløp du velger, eller hvilket kjønn du definerer deg som.

Trenger vi virkelig å snakke om balanse og mangfold innen IT i 2021?

Likestilling og mangfold handler om mer enn statistikk og andeler. Hvis utviklerne som skaper fremtidens teknologi også representerer en bredere gruppe i befolkningen, blir løsningene bedre for alle. Hjernene bak teknologien, bør altså gjenspeile mangfoldet blant brukerne. 

– Både jenter og gutter bør velge informatikk, fordi det er et spennende fag hvor man kan fordype seg i alt fra tekniske detaljer til samfunnsmessige konsekvenser og muligheter, understreker Ragnhild Kobro Runde som er utdanningsleder ved Institutt for Informatikk.

Hvorfor skal jenter studere informatikk?

For å oppnå likestilling i IT-bransjen, trenger vi mange rollemodeller. Og for å forvandle flere akademikere til IT-influensere, må vi sørge for et inkluderende studiemiljø.

– Balanse og mangfold er viktig både for studiemiljøet, arbeidslivet og samfunnet. Ulikheter gir muligheter og perspektiver som kan være vanskeligere å oppdage ellers, oppsummerer Ragnhild.

Fagutvalget ved institutt for informatikk (FUI) ved UiO har avholdt en konkurranse blant informatikkstudentene i samarbeid med IKT-Norge, DnB og Accenture Norge. Studentene ble oppfordret til å svare på spørsmålet “Hva er den viktigste grunnen til at kvinner bør studere informatikk?”

Svarene er like forskjellige som studentmassen, men med noen fellestrekk:

  • Informatikk er høyst relevant, uavhengig av kjønn.
  • Informatikere er i fronten av teknologiutviklingen.
  • Hvis alle som bruker teknologien er med på å utvikle den, skaper vi bedre løsninger. Informatikere utvikler løsninger for alle, da kan ikke halve befolkningen sette premissene. Informatikere må kunne se ting fra flere sider og bør derfor representere alle brukergrupper.

Velg om du bare vil ha et innblikk i informatikkens verden, forstå bredden av faget eller få spisskompetanse innen et fagområde. Du trenger ikke å kunne programmere fra før – det lærer du fra dag én!

De premierte bidragene:

fui

Førsteplass:

— Å studere informatikk åpner opp for så mange forskjellige jobber innenfor IT. Det handler om så mye mer enn programmering, man bruker ferdigheter som kreativitet, logikk, kommunikasjon og masse mer. Det er umulig å ikke finne noe man liker, og mulighetene etter studiet har ingen grenser. Har du lyst til å være med og utforme morgendagens samfunn så er informatikkstudiet en bra start!

Andreplass: 

— Mange av guttene som er egnet for informatikk-studier velger allerede informatikk. Mange av jentene som kan trives med informatikk har ikke nok informasjon til å velge det, eller tenker at det er ´noe for gutta.´ Vi trenger flere folk med tech-kompetanse, både nå og i fremtiden, og for å heve dette antallet må jentene med på laget! Det finnes uendelig mange idéer som ennå ikke er tenkt på  og muligheter for forbedring i systemer vi allerede bruker, og for å oppdage og utvikle disse trenger vi ikke bare alle mann på dekk, vi trenger ALLE på dekk!

Tredjeplass:

— Jeg tenker den viktigste grunnen til at kvinner bør studere informatikk er den samme som for alle andre. Det er gøy, lærerikt og gir en fantastisk mestringsfølelse når du får det til. Så vil jeg legge til at jeg tror det er viktig for oss som studerer, og jobber med informatikk, å få frem at man på ingen måte må ha programmer siden du var 8 år for å få det til eller trives med det.

Fjerdeplass:

— For at dette spørsmålet ikke lenger skal være relevant å stille. Utover det: fordi det er en av de mest relevante utdannelsene man kan velge om dagen (uavhengig av kjønn) og fordi det er superkult å kunne være med å drive verden fremover!

Femteplass:

— For å kunne utvikle best mulig systemer og tjenester må vi være inklusiv og kunne se ting fra flere sider. Dersom et felt er veldig mannsdominert er det derimot lett at bare deres meninger blir hørt. Vi risikerer dermed at mange gode idéer og løsninger går tapt fra kvinner som blir ignorert, eller som rett og slett ikke vil gå denne retningen fordi de er redd for å være i mindretall og da muligens bli diskriminert.

Sjetteplass:

Jeg mener at den viktigste grunnen til at kvinner bør studere informatikk er at begge kjønn bør delta i formingen av hvordan dagens og fremtidens samfunn skal se ut. I moderne tid bygges vår verden av informatikere. En demografi som speiler omverdenen bidrar til at vi sammen kan skape gode løsninger av alle, og for alle.

Publisert 22. mars 2021 14:48 - Sist endret 22. mars 2021 14:48