Jentene strømmer til informatikkstudiene ved UiO

– Det er gode grunner til å feire kvinnedagen i år! Dette studieåret var det 40 prosent jenter som søkte på bachelorstudier ved institutt for informatikk, sier professor Kristin Braa. 

Bildet kan inneholde: svart, flash-fotografering, gest, svart og hvit, stil.

Professor Kristin Braa

– Det er all-time high og dette har jobbet for i mange år. Det må da være den høyeste jenteandelen innen informatikkutdanning i Norge, utbryter Kristin Braa.

Kvinneandelen ved instituttet har gått i bølger siden 1995, da hun selv ble engasjert i å få flere jenter til å studere informatikk. Svingningene henger tett sammen med tiltakene.

– Med en gang vi trapper ned arbeidet, synker jenteandelen. Selv om vi er overrasket over disse tallene, må vi jobbe langsiktig. Håpet er jo at mange av jentetiltakene skal bli helt unødvendige, understreker Kristin Braa.

Bachelorprogram og årsenhet Opptakstall Kvinneandel
Informatikk: design, bruk, interaksjon 131 57 %
Informatikk: digital økonomi og ledelse 57 54 %
Informatikk: programmering og systemarkitektur 238 31 %

Informatikk: robotikk og intelligente systemer

75 27 %
Informatikk: språkteknologi 75 41 %
Årsenhet informatikk 135 39 %
Grafen viser kvinneandel for bachelorstudentene ved instituttet de ti siste årene.

Opptakstallene fra Samordna opptak viser at kvinneandelen blant søkere som fikk tilbud om studieplass innen informasjonsteknologi er 31 % på landsbasis 1).

Flere kvinnelige masterstudenter

Kvinneandelen blant masterstudenter gjorde også et byks fra 2019-2020 fra 21,4 til 36,53 prosent. 

– Et likestillingstiltak som virker, er å bruke rollemodeller. Forskerne våre underviser om temaer de selv brenner for og engasjementet smitter over på studenteen. Vi må tilrettelegge for et attraktivt studiemiljø og bidra til karriereutvikling for kvinnelige forskere, forteller Braa.

Bildet kan inneholde: tekst, blå, linje, skrift, diagram.
Grafen viser kvinneandel for masterstudentene ved instituttet de ti siste årene.

1) https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2020/faktanotat-hovedopptak-uhg-2020.pdf

Publisert 8. mars 2021 20:27 - Sist endret 8. mars 2021 20:27