Søkertall tilbake til normalen

Det er en nasjonal nedgang i søkertallene som ble offentliggjort i dag. Årets søkertall viser at vi er i ferd med å gå tilbake til normalen, sammenlignet med søkertallene før koronapandemien.

Tallene fra Samordna opptak viser at færre har søkt seg til høyere utdanning i år enn i fjor. Samtidig er det rekordmange søkere til nettstudier. Også ved inistitutt for informatikk er det nedgang i antall førstevalgsøkere, sammenlignet med 2021. Tendensen er at tallene nærmer seg samme nivå som i 2019.

Bachelorprogrammet Informatikk: programmering og systemarktitektur øker mest

1582 søkere har informatikk som førstevalg (av totalt 2744 ved MN).

Informatikk: programmering og systemarktitektur opplever 11 prosent økning i førstevalgssøkere sammenlignet med i fjor. Det er fortsatt størst konkurranse om plassene på informatikk: digital økonomi og ledelse med 3,3 førstevalgssøkere per studieplass.

Samlet for alle bachelorprogrammene og årsenheten er det en nedgang på fire prosent sammenlignet med 2021. 

Studieprogram (planlagte plasser) Førstevalgs-søkere 2022
(2021)
Prosentvis endring Førstevalgs-søkere
per plass 
Informatikk (årsenhet) (199) 312 (324) - 4 % 1,6
Informatikk: design, bruk, interaksjon (125) 322 (301) 7 % 2,6
Informatikk: digital økonomi og ledelse (65) 212 (245) - 13 % 3,3
Informatikk: programmering og systemarkitektur (238) 521 (468) 11 % 2,2
Informatikk: robotikk og intelligente systemer (76) 102 (118) - 14 % 1,3
Informatikk: språkteknologi (60) 113 (128) - 12 % 1,9

Kvinneandelen for førstevalgssøkere til bachelorprogrammene er på 37 prosent, og 38 prosent for årsenheten, mens for informatikk: design, bruk og interaksjon er det rekordhøy andel på 52 prosent.

De to programmene som tidligere har hatt lavest kvinneandel, skyter fart og er nå oppe i 25 prosent for informatikk: programmering og systemarkitektur og 23 prosent for informatikk: robotikk og intelligente systemer.

Populær helseretning på det nye masterprogrammet Digitalisering i helsesektoren

1107 søkere har masterprogrammer ved institutt for informatikk som sitt førstevalg (av totalt 2449 ved MN).

Helseretningen ved det nye masterprogrammet Digitalisering i helsesektoren har hele 8 førstevalgssøkere per plass. Det er tydelig at mange med helsefaglig bakgrunn har behov for å forstå digitaliseringsprosesser i helsesektoren. I snitt er det 3,6 søkere per studieplass til masterprogrammene våre.

Studieprogram (antall plasser) Førstevalgs-søkere 2022 (2021) Prosentvis endring Førstevalgs-søkere per plass
Digitalisering i helsesektoren (30) 140 nytt i 2022 4,7
Informatikk: design, bruk, interaksjon (41) 126 (174) - 28 % 3,1
Informatikk: digital økonomi og ledelse (30) 110 (126) - 13 % 3,7
Informatikk: informasjonssikkerhet (50) 159 (192) - 17 % 3,2
Informatikk: programmering og systemarkitektur (155) 208 (239) - 13 % 1,3
Informatikk: robotikk og intelligente systemer (58) 135 (173) - 22% 2,3
Informatikk: språkteknologi (12) 26 (42) - 38 % 2,2
Entreprenørskap og innovasjonsledelse (25) 203 (223) - 9 % 8,1

Mastertallene omfatter ikke SFM-søkerne (selvfinaniserende master for internasjonale søkere).

Hvis vi sammenligner 2022 med 2019, har antall førsteprioritetssøkere steget med nesten seks prosent for informatikkprogrammene samlet. I tillegg startet det første kullet med masterstudenter i informatikk: digital økonomi og ledelse i 2020. Og fra høsten 2022 tar vi imot studenter på det nye masterprogrammet Digitalisering i helsesektoren.

Uteksaminerte bachelorkandidater stiller også sterkt på arbeidsmarkedet, og det kan virke inn på søkertallene til masterprogrammene våre.

Kilder:

Publisert 27. apr. 2022 12:11 - Sist endret 27. apr. 2022 13:25