Faglig-pedagogisk dag 2020

Velkommen til årets store etterutdanningsdag for lærere og skoleledere. 

For påmelding og komplett program for alle fagløp ved UiO, se faglig-pedagogisk dag

Program med fagløp informasjonsteknologi

Tidspunkt Tema og og foredragsholder
09:15-10:00

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, ansikt, fotografi, frisyre.5G and enabling applications
Førsteamanuensis Özgü Alay

With 5G deployments underway, many people wonder what 5G will be all about and what applications and use cases it will support. In this talk, we will have a closer look into main properties of 5G networks, and how its flexible design can support applications of future such as virtual/augmented reality, assisted and automated driving, industrial automation and robots, smart city and smart agriculture.

10:15-11:00

AI og språk: Hvordan behandles menneskelig språk av en datamaskin?Førsteamanuensis Erik Velldal

Det aller meste vi bruker datamaskiner og internett til, er tekster skrevet på vanlig språk. For oss mennesker er språket helt sentralt i all kommunikasjon, men er det mulig å få datamaskiner til å forstå en tekst? Her kan du få et innblikk i et fagområde innenfor informatikk som fortsatt er relativt ukjent men som er i sterk vekst, nemlig Språkteknologi. Her brukes såkalt maskinlæring og kunstig intelligens (AI) for å behandle menneskelig språk. 

11:15-12:00

Digitalisering
Førsteamanuensis Katja Maria Hydle

Hva kjennetegner digitalisering og digital transformasjon? Hva innebærer digitalisering for den enkelte, for arbeidsprosesser, for arbeidsplasser og for samfunnet forøvrig? Foredraget vil bruke empirisk forskning og eksempler for refleksjon og diskusjon rundt utviklingen, muligheter og fallgruver.

12:15-13:00

Dybdelæring i realfagene med programmering
Universitetslektor Henrik Hillestad Løvold

Høsten 2020 innføres programmering som en obligatorisk del av opplæringen fra 4. trinn på barneskolen til 3. klasse i videregående skole. Matematikkfaget har fått hovedvekten av pensum i programmering, men programmering er høyst relevant for alle realfagene. Vi viser hvordan programmering kan brukes kreativt, for dybdelæring i matematikk og øvrige realfag.

13:15-14:00

Pedagogiske virkemidler i sikkerhetsundervisningen
Professor Audun Jøsang

Studentene våre må lære hvordan de kan forebygge, men også hvordan de skal håndtere dataangrep og sammenbrudd i IT-infrastrukturer. Vi bruker blant annet caseoppgaver og lar studentene spille trusselpoker som en praktisk metode for evaluering av sikkerhets- og personverntrusler. Studentene blir utfordret til å finne sårbare områder og til å tenke på sikkerhetsaspektene gjennom hele utviklingsløpet.

14:15-15:00

Om verdien av å forvirre egne studenter
Universitetslektor Daniel Leunbach

Kreativ problemløsning topper listen over ferdigheter som vil være kritisk viktige i fremtidens arbeidsliv. I dette foredraget vil vi forsøke å svare på fire spørsmål sammen:
1) Hva er kreativ problemløsning?
2) Hvorfor er det så viktig?
3) Hvorfor er det så vanskelig?
4) Hva kan undervisere gjøre for å fremme utviklingen av kreative problemløsningsferdigheter?

Publisert 15. okt. 2020 08:37 - Sist endret 15. okt. 2020 08:51