I media - Side 2

Publisert 17. jan. 2018 12:26

Forskerforum: Skriving kommer ikke i tillegg til forskning. Det er en fullstendig integrert del av det å forske, mener Dag Sjøberg, som reagerer på reportasje i Forskerforum.

Publisert 15. jan. 2018 13:28

Stat & styring, 04/2017: Regjeringen har en offensiv politikk for digitale offentlige tjenester. Flere undersøkelser viser imidlertid at offentlige ledere i liten grad forholder seg til tidens digitalisering. Er vi i ferd med å bygge en digital offentlig sektor uten at lederne er involvert?

Publisert 27. sep. 2013 15:09

(Uniforum) Sør-Afrika hadde behov for eit nytt helseinformasjonssystem etter innføringa av demokrati og fleirtalsstyre i 1994. Å byggja dette systemet i samarbeid med styresmakter og universitet i Sør-Afrika blei temaet for Jørn Braas doktorgradsprosjekt. No er systemet blitt livsviktig for helsetenestene for 1,5 milliardar menneske i heile verda.

Publisert 6. juni 2013 08:48

Forskere har laget en lader som kan overføre ondsinnet programvare til Iphone på under ett minutt. Dataekspert Gisle Hannemyr, mener det kun var et spørsmål om tid før dette ble mulig.

Publisert 2. mai 2013 09:32

(forskning.no) Bedre avgjørelser i kriser og redningsaksjoner vil redde liv. Norske nødetater kan stille sterkere med digitale beslutningsverktøy, men når vil teknologien bli tatt i bruk?

Ketil Stølen, professor II ved IFI, ser for seg langt mer avanserte løsninger enn nettbrett og mobiler for folk ute i felt.