Norads film om HISP

Norad har laget en informasjonsfilm om hvordan HISP (Health Information System Programme) har bidratt til å styrke helseinformasjon og data slik at helsetilbudet i en rekke land, deriblant Ghana, har blitt betraktelig forbedret. Filmen er tilgjengelig på YouTube.

Teamarbeid i Ole-Johan Dahls hus med professorene Kristin og Jørn Braa i spissen.

Publisert 4. juni 2014 13:23