Studenter tar aktivt del i innovasjonsprosjekter i nytt samarbeid mellom UiO og toppbedrifter

PRESSEMELDING: En studenthverdag i Telenor, Schibsted, DNV GL og EVRY blir virkelighet når Universitetet i Oslo inngår en ny type samarbeid med næringslivskjempene om gjennomføring av høyaktuelle innovasjonsprosjekter som en del av masterutdanningen ved Institutt for informatikk.

– Gjennom dette samarbeidet får vi tilgang til prosjekter av meget høy kvalitet og relevans, og studentene får oppleve innovasjonskulturen på innsiden av store organisasjoner som representerer attraktive potensielle arbeidsgivere, sier Jens Petter Falck, førsteamanuensis og programrådsleder for ett av masterprogrammene.

Målsetningen med innovasjonsprosjektene er å bygge dyptgående forståelse for og praktisk erfaring med gjennomføring av innovasjonsprosjekter i store, sammensatte organisasjoner. Institutt for Informatikk (IFI) og samarbeidspartnerne skal i fellesskap organisere prosjekter der grupper av studenter jobber i samarbeidspartnerens organisasjon gjennom et semester. De skal gjennomføre hvert sitt prosjekt som er viktige for samarbeidspartnerens innovasjonsarbeid.

Semesterlange innovasjonsprosjekter i store teknologibedrifter er en integrert del av masterprogrammene Entrepreneurship and Innovation Management og Informatikk: digital økonomi og ledelse. Programmene gir studenter med en teknisk/naturvitenskapelig utdanning nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne lede utvikling og kommersialisering av nye produkter og tjenester i både store organisasjoner og i oppstartsselskaper.

– Samarbeidet er en del av vårt kontinuerlige arbeid med å videreutvikle utdannelsestilbudet for å tilpasse det til morgendagens arbeidsmarked, sier Falck.

– Det er stor interesse og et økende behov for arbeidspraksis i høyere utdanning. Vi er derfor svært fornøyde med det nystartede samarbeidet der masterstudenter får veiledet arbeidspraksis i sterke fagmiljøer, sier Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet. – Dette er vinn-vinn. For studentene våre er det relevant arbeidserfaring, og bedriftene får godt kvalifisert arbeidskraft som vil løse reelle innovasjonsutfordringer, sier han.

– Det er lurt å omgi seg med medarbeidere som er smartere enn deg selv. Studentene fra UIO vil gi oss en mulighet til å få nye tanker og ideer, i tillegg er jeg sikker på at de vil lære masse fra erfarne Telenor-medarbeidere. Dette er en kjempemulighet for både Telenor og studentene, og vi setter stor pris på at de ønsker å tilbringe et semester hos oss på Fornebu. Forhåpentligvis vil vi se mer av dem, for det er ingen tvil om at informatikkstudentene fra UiO besitter kompetanse som er viktig for Telenor, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg.

– Schibsted har lange tradisjoner for samarbeid med utdanningsinstitusjoner i og utenfor Norge, og vårt veletablerte trainee-program er svært populært. Gjennom samarbeidet med UiO styrkes båndet til universitetet, og ikke minst sikrer vi at forskningen rettes inn mot områder som er helt samfunns- og forretningskritiske i framtiden. Dessuten blir vi kjent med noen av de smarteste hodene innenfor sitt fagfelt i Norge, noe vi virkelig ser fram til, sier Sven Størmer Thaulow, konserndirektør for data & teknologi i Schibsted.

– Vi ser på Institutt for Informatikk som en attraktiv kilde til både kunnskap og høyt etterspurte kandidater. Et nært og godt samarbeid vil tjene alle, ikke minst studentene. DNV GL er en kunnskapsbedrift hvor det er av avgjørende betydning at vi tar del i interessante innovasjonsprosesser og at vi samarbeider godt med dagens studenter, morgendagens innovatører, sier Tommy Bjørnsen, DNV GLs landssjef for Norge

– Studentene har en innsikt og tilnærming til teknologi og problemløsning som vi mener kan bidra til å se ting i et nytt perspektiv. Gjennom dette unike samarbeidet forsterker vi innovasjonstakten. Innovasjon og entreprenørskap er strategisk viktig for oss som et ledd i arbeidet med å skape digitale tjenester som skaper høy verdi for våre kunder. Vi ser på Institutt for informatikk som en attraktiv kilde til både kunnskap og høyt etterspurte kandidater, sier Trond Vinje, konserndirektør HR i EVRY.  


UiO - Institutt for Informatikk
Jens Petter Falck, førsteamanuensis og seniorrådgiver
jenspfa@ifi.uio.no, 996 33 190

Publisert 2. sep. 2019 10:06 - Sist endret 11. sep. 2019 12:55