Pål Spilling og Yngvar Lundh får plass i Internet Hall of Fame

Internettpionérene Pål Spilling og Yngvar Lundh får sine prestisjefulle plasser i æresgalleriet Internet Hall of Fame under en digital tildelingsseremoni 14. desember 2021. De to professorene får utmerkelsen for sine betydelige bidrag både til etableringen av internett i Norge og utviklingen av det globale internettet.

Internet Hall of Fame

Internet Hall of Fame er en ærespris til personer som hedrer pionérer som har bidratt til utviklingen av Internett. Det er den amerikanske organisasjonen Internet Society (ISOC) som står bak.

Liste over alle som er valgt inn

Entusiastiske pådrivere

– Etter mitt skjønn er det veldig fortjent at Lundh og Spilling får denne hederen. Jeg ble begeistret og stolt da jeg hørte om det, sier Oddvar Søråsen til Titan.uio.no, professor emeritus ved Institutt for informatikk ved UiO.

Søråsen jobbet under og sammen med Lundh, først på FFI og senere på UiO.

Mann, Yngvar Lundh
Portrett av Yngvar Lundh. Foto: Gisle Hannemyr
Mann, Pål Spilling
Pål Spilling fra Internet's 30 års jubileum i 2007. Foto: Marie Spilling

Professor Yngvar Lundh (1932–2020) og professor Pål Spilling (1934–2018) er kjent for å ha brakt Internett til Norge. De var ledende figurer i det norske informatikkmiljøet, og etablerte den første europeiske internettnoden ved Norsar på Kjeller i 1973. På den tiden var Norge ett av to europeiske land som fikk tilgang til ARPANET, datanettverket som senere utviklet seg til Internett.

– Der var både Lundh og Spilling var involvert. De utførte forsøk og tester på Arpanet-noden på Kjeller, sier Søråsen.

– Begge var pionerer i utviklingen av Arpanet og av TCP/IP, og begge var sentrale da Norge i juni 1973, som første land utenfor USA, ble knyttet til nettet, sier Gisle Hannemyr, universitetslektor emeritus ved Institutt for informatikk (IFI) til Titan.uio.no.

– De sørget også for at IFI tidlig ble koblet til nettet, og at vi som arbeidet der ble kjent med nettet både som forskere og brukere, sier Hannemyr.

Både Spilling og Lundh gjorde en uvurderlig innsats med utvikling av den første versjonen av internettprotokollen TCP/IP I 1983. Protokollen åpnet for kommunikasjon mellom datamaskiner og er grunnlaget og forutsetningen for dagens internett.

– Det er en stor ære for Norge at de entusiastiske pådriverne, Lundh og Spilling, får plass i Internet Hall of Fame, bekrefter Tor Sverre Lande, medlem av nominasjonskomitéen og professor emeritus ved Institutt for informatikk ved UiO.

Forut for sin tid

Sentrale norske informatikkmiljøer fikk tilgang til framtidens datanettverk allerede fra 1983. Internett-tilknytningen til informatikk-miljøene la grunnlaget for et nasjonalt datanettverk (UNINETT) mellom universitetene etablert i 1987 og på 90-tallet eksploderte det.

– Den gangen andre snakket om én stor datamaskin i hele Europa, drømte Lundh om håndholdte enheter og om at alle skulle ha sin egen arbeidsplassmaskin. Han var langt forut for sin tid, forteller Søråsen.

Yngvar Lundh (1932–2020)

Lundh var sivilingeniør innen svakstrømteknikk ved NTH (nå NTNU).

Fra 1957-84 jobbet Lundh som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) med gjesteopphold ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i 1958 og Bell Labs i 1970.

I 1985-96 var Lundh sjefingeniør i Televerket/Telenor.

Yngvar Lundh brakte med seg Internett til IFI og ble ansatt som professor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO) og startet gruppen digitalteknikk i 1980-81. Gruppen har utviklet seg til forskergruppen Nanoelektronikk. Han startet undervisningstilbud innen konstruksjon av mikroelektronikk og var medforfatter av en lærebok om Konstruksjon av integrerte kretser.

Yngvar Lundh forsøkte å lansere et utvidet tilbud av elektronisk post til et forretningsområde for kjøp og salg av varer og tjenester via Internett i 1991.

Kilde: Institutt for informatikk og wikipedia

Pål Spilling (1934–2018)

Spilling var cand.real. i fysikk ved Universitetet i Oslo og tok en doktorgrad i kjernefysikk ved Universitetet i Utrecht.

I 1972 startet han som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller i forskningsgruppen ledet av Yngvar Lundh.

Spilling var gjesteforsker ved University College London i 1975 og ved SRI International i 1979-80.

Store deler av karrieren jobbet Spilling ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller og senere som professor i kommunikasjonsteknologi ved Universitetssenteret på Kjeller.

Spilling underviste i datakommunikasjon som professor ved Institutt for informatikk ved UiO.

Pål Spilling var den første nordmannen som underviste i et elektronisk klasserom med overføring av et kurs i datakommunikasjon fra Kjeller til Blindern i 1993.

Kilde: wikipedia og UNIK

Publisert 14. des. 2021 15:02 - Sist endret 14. des. 2021 15:36