To IFI-studenter vant NR-prisen for beste masteroppgave innen matematikk og IKT

NR-prisen for beste mastergradsoppgave H2016/V2017 ble delt mellom Martine Birketvedt Eklund og Seline Tomt.

F.v. Seline Tomt, Lars Holden og Martine Birketvedt Eklund. Foto: Øyvind Valen-Sendstad

Juryens begrunnelse:

"Martine Birketvedt Eklund og Seline Tomt har sammen skrevet mastergradsoppgaven "Hæ? Hvorfor har ingen fortalt meg dette?" - en analyse av IT-løsningene ved UiO i et tjenestedesignperspektiv. Oppgaven er meget omfattende og velskrevet, og den er en imponerende kombinasjon av konstruktiv granskning og forbedring av teorien og metodene rundt analyse av it-systemer i et tjenesteperspektiv. Samtidig gis de konkrete problemene studentene møter på UiO med dets mange ulike it-systemer en meget god drøfting. Forslag til løsninger fremmes hvor flere allerede er tatt i bruk, og spesielt gis de mange misforståelser og feilbruk fra studentene side en meget god drøfting.

Om selve metoden de jobbet med skriver seniorforsker Ragnhild Halvorsrud ved Sintef som utviklet  det grafiske verktøyet de tok utgangspunkt i: «Jeg er imponert over arbeidet de har gjort. Tjenestedesign er et svært ullent territorium, og de har klart å beholde et analytisk perspektiv og skrive klart og reflektert rundt dette temaet. Mange av forskerne innen dette feltet "vikler seg inn i ulla" istedenfor å klargjøre ting, slik de har gjort.»

Masteroppgaven til Eklund og Tomt ble også vurdert som uvanlig god av intern og ekstern sensor. Vi finner at denne imponerende kombinasjonen av metodeutvikling og løsninger på konkrete problemer er så god at den utpeker seg som mottaker av NR-prisen for den beste masteroppgaven i IT/matematikk ved UiO 2016/17."

Prisene deles ut årlig til beste masteroppgave innen matematikk og IKT i et studieår. Prisene består av et diplom og kr 25.000.

Juryen som er oppnevnt for prisen består av Ørnulf Borgan, Sverre Holm, Arne Maus, og Arne B. Sletsjøe.

Publisert 23. okt. 2017 14:14 - Sist endret 26. okt. 2017 15:34