Universitetsforlagets lærebokpris - tildelt Roger Antonsen

Instituttet gratulerer Roger Antonsen med Universitetsforlagets lærebokpris 2013 for bokprosjektet Introduksjon til vitenskapelig matematisk tankegang (læreboken i INF1080).

Pressemelding fra Universitetsforlaget:

Om prisvinneren

Roger Antonsen er førstelektor Institutt for informatikk, UiO

Fra juryens begrunnelse:

For den som skal lære et fag, oppstår faget når det kommuniseres. Det er derfor læreboka er ei viktig bok for den som skal lære, og det er nettopp derfor det er vanskelig å skrive lærebok. Juryen har vurdert en rekke prosjektskisser, og ett prosjekt utmerket seg. Årets mottaker av lærebokprisen har doktorgrad i sitt felt, han er også en prisvinnende formidler, men han tildeles prisen først og fremst fordi han evner å skape fag i sin læreboktekst. Han kommuniserer med ord et fag som vanligvis forbindes med tall, han viser hvordan matematikk handler om å forstå verden, og inviterer leseren til å se matematikkfaglig aktivitet som kreativ og sannhetssøkende prosess.

Juryens sammensetning

  • Liv Ingeborg Lied, professor i religionsvitenskap ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo.
  • Cathrine Holst, seniorforsker ved ARENA og redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift.
  • Eivind Engebretsen, professor ved avdeling for helsefag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Universitetsforlagets lærebokpris:

Prisen er på kr 100 000,- og blir i år delt ut til det beste lærebokprosjektet innenfor forlagets utgivelsesområder. Vinnerprosjektet blir utgitt på Universitetsforlaget, og vinneren mottar også en skulptur som er laget av kunstneren Jens Hauglin. Om lærebokprisen og tidligere vinnere.

Publisert 7. juni 2013 09:37 - Sist endret 1. nov. 2021 16:41