Gjesteparkering

Gjester som kommer til IFI2, kan parkere ute på campusdekket i sør-enden av IFI2 (på plassen rett utenfor kantinen ved kjøreveien) i inntil 20 minutter. I løpet av denne tiden kan den besøkende henvende seg i resepsjonen i 1.etg for å få utlevert gjesteparkeringsoblat for parkering på parkeringsplass i garasjen. Besøksoblaten gjelder på umerkede plasser og plasser merket "R". Det er viktig å ikke parkere i garasjen uten parkeringsbevis.

For adgang til parkeringsgarasjen utenom normal kontortid kreves adgangskort validert for IFI2. Dette gjelder både inn- og utkjøring.

Kjøretøy som er parkert i strid med skilting vil bli ilagt gebyr. Merk at UiOs parkeringsreglement sier at for lovlig parkering gjelder en tidsbegrensning på 48 timer.

Både utvendig ved IFI2 og innvendig i parkeringskjelleren er det logistikkareal og fotgjengerareal. Det må således kjøres med den største grad av forsiktighet både inni og utenfor IFI2.

I IFI2-parkeringskjeller er det på plasser som ikke er merket særskilt, krav om UiO-oblat i henhold til skilting.

På HC-plasser er det kun krav om parkeringsbevis utstedt av kommunen.

På plasser merket for EL-bil er det krav om at kjøretøyets kjennemerke begynner med "EL". For parkering av EL-bil på øvrige plasser er det samme krav til oblat som for andre kjøretøygrupper.

Studentparkering med S-oblat er som før på den store studentparkeringsplassen Blindern like på andre siden av gangbrua. Det er ingen parkering for S-oblat i IFI2.

Parkering for tråsykkel er utendørs der det finnes et betydelig antall sykkelstativer.

Det finnes noen få plasser for motorsykkel i parkeringskjelleren.

UiOs parkeringsbestemmelser finnes på følgende nettside: http://www.uio.no/om/finn-fram/parkering/

Publisert 21. nov. 2012 12:28 - Sist endret 23. nov. 2012 10:36