Gjesteparkering

Gjester som kommer til Ole-Johan Dahls hus kan parkere på plasser med betalingsautomat på Blindern-siden eller i parkeringshuset til Forskningsparken.

I sør-enden av bygget (på plassen rett utenfor kantinen ved kjøreveien) kan du stå i inntil 20 minutter.

Midlertidig parkeringstillatelse

Ved besøk over flere dager, kan du få et kodekort med midlertidig parkeringstillatelse. Når du har registrert bilen som beskrevet på kodekortet, kan du benytte umerkede plasser i parkeringsgarasjen i Ole-Johan Dahls hus.

Du kan henvende deg i resepsjonen i 4. etasje eller kontakte den du skal besøke, for å få utdelt kodekort. Husk å laste ned Apcoa Flow i forveien.

For adgang til parkeringsgarasjen utenom normal kontortid kreves adgangskort validert for IFI2. Dette gjelder både inn- og utkjøring.

HC-parkering og ladeplasser

På HC-plasser er det kun krav om parkeringsbevis utstedt av kommunen.

Det er noen plasser skiltet ”Reservert parkering for elbiler under lading”. De skal kun benyttes til lading, ikke reserverte p-plassar for elbiler. Kjøretøy må ha gyldig parkeringstillatelse også under lading.

Studenter

Studentparkering med S-oblat er som før på den store studentparkeringsplassen Blindern like på andre siden av gangbrua. Det er ingen parkering for S-oblat i IFI2, for å registrere bilen bruker man Apcoa Flow. Se her for mer informasjon.

Sykler

Parkering for tråsykkel er utendørs der det finnes et betydelig antall sykkelstativer.

Det finnes noen få plasser for motorsykkel i parkeringskjelleren.

Feilparkering og bøter

Kjøretøy som er parkert i strid med reglementet vil bli ilagt gebyr. UiOs parkeringsbestemmelser.

Reglementet blir håndhevet av Apcoa Parking(apcoasupport.no).

Publisert 21. nov. 2012 12:28 - Sist endret 9. aug. 2020 16:32