LAMU - Lokalt arbeidsmiljøutval, Institutt for informatikk

Funksjonstida er fram til 31.12.20.

Arbeidsmiljøutval Institutt for informatikk

Representant

Vara

Leiande verneombod - arbeidstakarrepresentant Senioringeniør Øystein Christiansen  
Arbeidstakarrepresentant Teknisk-administrativt tilsette Rådgiver, Kristin Bråthen Senioringeniør Yngve Hafting
Arbeidstakarrepresentant vitskapeleg tilsette Førsteamanuensis Viktoria Gulliksen Stray Senioringeniør Eskil Bruun
Arbeidsgivarrepresentant Instituttleder IFI, Stephan Oepen  
Arbeidsgivarrepresentant Kontorsjef IFI, Cecilie Mellingsæter Sundet  
Arbeidsgivarrepresentant Inger-Lise Reang (HMS-koordinator)  
Studentrepresentant (observatør)

Burhan Mohammad Sarfraz

 
Observatørar frå Eigedomsavdelinga driftsomr. Gaustad: driftsleiar Jan Hovde, og avd.leiar Pål Fredrik Bugge  
     
Lokale verneombod 03.06.2019 - 31.12.2020 Vara
Verneombod for mellombels vitsk.rekr.tilsette Forskar Stein Kristiansen Stipendiat Johanne S. Oskarsen
Verneombod for tekn./adm.tilsette Senioringeniør Øystein Christiansen Førstekonsulent Katrine Myra
Verneombod for fast vitskapleg personale Førstelektor Yngve Lindsjørn Universitetslektor Stein Michaeel Storleer 
Verneombod for laboratoriepersonale Førsteamanuensis Mats Høvin Overingeniør Vegard Søyseth
Publisert 9. mars 2011 10:32 - Sist endret 6. okt. 2021 10:49