LAMU - Lokalt arbeidsmiljøutval, Institutt for informatikk

Funksjonstida er fram til 31.12.18.

Arbeidsmiljøutval Institutt for informatikk

Representant

Vara

Leiande verneombod - arbeidstakarrepresentant Senioringeniør Øystein Christiansen  
Arbeidstakarrepresentant Teknisk-administrativt tilsette Seniorkonsulent Kristin Bråthen Senioringeniør Yngve Hafting
Arbeidstakarrepresentant vitskapeleg tilsette Post doktor Viktoria Gulliksen Stray Senioringeniør Eskil Bruun
Arbeidsgivarrepresentant Instituttleder IFI, Ellen Munthe-Kaas  
Arbeidsgivarrepresentant Kontorsjef IFI, Cecilie Mellingsæter Sundet  
Arbeidsgivarrepresentant Rådgjevar Katja Andersson (HMS-koordinator)  
Studentrepresentant (observatør) Tor Jan Derek Berstad  
Observatørar frå Eigedomsavdelinga driftsomr. Gaustad: driftsleiar Jan Hovde, og avd.leiar Pål Fredrik Bugge  
     
Lokale verneombod   Vara
Verneombod for mellombels vitsk.rekr.tilsette Forskar Stein Kristiansen Stipendiat Trenton Schulz
Verneombod for tekn./adm.tilsette Senioringeniør Øystein Christiansen Seniorkonsulent Kristin Bråthen
Verneombod for fast vitskapleg personale Førstelektor Yngve Lindsjørn Professor Knut Liestøl
Verneombod for laboratoriepersonale Universitetslektor Yngve Hafting Senioringeniør Eskil Bruun
Publisert 9. mars 2011 10:32 - Sist endret 17. jan. 2018 10:16