LAMU - Lokalt arbeidsmiljøutval, Institutt for informatikk

Funksjonstida er fram til 31.12.2024.

Arbeidsmiljøutval Institutt for informatikk

Representant

Vara

Leiande verneombod - arbeidstakarrepresentant Senioringeniør Øystein Christiansen  
Arbeidstakarrepresentant Teknisk-administrativt tilsette Seniorrådgiver Mozhdeh Sheibani Harat Senioringeniør Jørn Hagerup
Arbeidstakarrepresentant vitskapeleg tilsette Førsteamanuensis Jo Herstad Professor Philipp Dominik Häfliger
Arbeidsgivarrepresentant Instituttleiar IFI, Stephan Oepen  
Arbeidsgivarrepresentant Kontorsjef IFI, Cecilie Mellingsæter Sundet  
Arbeidsgivarrepresentant Katja Elisabeth Andersson/ Inger-Lise Reang (HMS-koordinatorer)  
Studentrepresentant (observatør)

 

 
Observatørar frå Eigedomsavdelinga driftsomr. Gaustad: driftsleiar Jan Hovde, og avd.leiar Pål Fredrik Bugge  
     
Lokale verneombod 02.02.2022 - 31.12.2024 Vara
Verneombod for mellombels vitsk.rekr.tilsette Stipendiat Barbro Renland Haugjord Stipendiat Magnus Li
Verneombod for tekn./adm.tilsette Senioringeniør Øystein Christiansen Rådgiver Kristin Bråthen
Verneombod for fast vitskapleg personale Førstelektor Yngve Lindsjørn Universitetslektor Stein Michaeel Storleer 
Verneombod for laboratoriepersonale Overingeniør Vegard Søyseth Førsteamanuensis Mats Høvin
Verneombod Nemko, Gaustadalléen 30 Førsteamanuensis Terje Aksel Sanner Senioringeniør Karoline Tufte Lien
Publisert 9. mars 2011 10:32 - Sist endret 29. juni 2022 16:18